Ολόκληρο το video της ημερίδας για τη Σχολική Στέγη στη δυτική Θεσσαλονίκη