ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΡΑΤΟΥ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κυρίες και Κύριοι,
Στην αρχή θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο της Π.Ε.Δ. και Δήμαρχο Αμπελοκήπων – Μενεμένης για την παραχώρηση της φιλόξενης και όμορφης αυτής αίθουσας και στο πρόσωπό του όλους τους εργαζόμενους στο δήμο που βοήθησαν στην οργάνωση.
ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΤΕΓΗ
Το θέμα της σχολικής στέγης είναι πολυσύνθετο και πλέον δεν αφορά μόνο στην κατασκευή νέων σχολικών μονάδων, αλλά και στην καλύτερη αξιοποίηση των υφισταμένων.
Η ανάγκη για τη δεύτερη προσέγγιση προήλθε ως αποτέλεσμα της ανάπτυξης νέων οικιστικών περιοχών, κυρίως με νεαρά ζευγάρια, κατά τη διάρκεια της εποχής της μεγάλης οικοδομικής άνθησης. Τότε είδαμε, σε όλη την Ελλάδα, ο πληθυσμός να αυξάνεται αλματωδώς σε ορισμένες περιοχές, ενώ σε άλλες  να παραμένει σταθερός ή ακόμη και να μειώνεται.
Η πολιτεία όπως, δυστυχώς, κατά κανόνα συμβαίνει διαχρονικά δεν παρακολούθησε αυτές τις αλλαγές.
Γι’ αυτό βλέπουμε τα προβλήματα στη Δυτική Θεσσαλονίκη να είναι έντονα, κυρίως στον Εύοσμο και δευτερευόντως στο Ρετζίκι.
Όμως, και στο θέμα της ανέγερσης νέων σχολικών μονάδων, η διαδικασία περιλαμβάνει πολλούς φορείς, κάτι που οι γονείς δεν γνωρίζουν με αποτέλεσμα όταν υπάρχουν προβλήματα να στρέφουν τα βέλη τους κατά δικαίων και αδίκων.
Οι εμπλεκόμενοι φορείς είναι σίγουρα το Υπουργείο Παιδείας και οι Δήμοι, αλλά ανάλογα με την περίπτωση, οι Περιφέρειες, η κρατική εταιρεία «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.» και το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Σήμερα θα επιδιώξουμε ο ρόλος κάθε φορέα  να γίνει ξεκάθαρος.
Ο ρόλος του ΤΕΕ είναι επίσης σημαντικός επειδή τα μέλη του καλούνται είτε ως μελετητές είτε ως κατασκευαστές να συμβάλλουν στην κατασκευή και συντήρηση των μονάδων, αλλά και στα επόμενα χρόνια στην υλοποίηση προγραμμάτων εξοικονόμησης ενέργειας και ενίσχυσης της στατικότητας.
Στη Δυτική Θεσσαλονίκη έχουμε, τέλος, Ειδικά Σχολεία, με πολύ μεγάλα προβλήματα, με έμφαση στο Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής  Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Κορδελιού. Το Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο-Λύκειο, όπως και το Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο, επίσης έχουν τα δικά τους  προβλήματα.
Φυσικά, στο θέμα της Σχολικής Στέγης έχουν κυρίαρχη άποψη οι εκπαιδευτικοί που εκφράζονται με τα συνδικαλιστικά όργανα καθηγητών και δασκάλων, ενώ τον πρώτο ρόλο σε μια τοπική κοινωνία διαδραματίζουν και οι σύλλογοι γονέων.

 

Κυρίες και Κύριοι,
Προσπαθώ, όσο και αν αυτό δεν είναι πάντα εύκολο, όσο, ασχολούμαι με την πολιτική να είμαι ειλικρινής, να παίρνω θέση και να μην κρύβομαι πίσω από τα προβλήματα.
Κατά τη διάρκεια, λοιπόν, των προηγούμενων βδομάδων είχα συναντήσεις προετοιμασίας για την σημερινή εκδήλωση. Από τις συναντήσεις αυτές προέκυψαν και ορισμένα άλλα θέματα, τα οποία θα ήθελα να συζητηθούν στη σημερινή ημερίδα, εκτός από την καταγραφή των προβλημάτων στους τέσσερις δήμους της Δυτικής Θεσσαλονίκης.
Πρόκειται και για πιθανές λύσεις που θα προέκυπταν, όχι μόνο από την κατασκευή νέων σχολικών μονάδων, αλλά και από την αξιοποίηση των υπαρχόντων.
Για να γίνει, όμως, αυτό πρέπει να απαντηθούν ορισμένα ερωτήματα.
Οι γονείς καλούνται να απαντήσουν στο ερώτημα: «Προτιμούν τα παιδιά τους να πηγαίνουν σε ένα σχολείο δίπλα στο σπίτι τους χωρίς τις κατάλληλες υποδομές ή σε ένα λίγο μακρύτερα, αλλά που διαθέτει εργαστήρια και χώρους άθλησης και πολιτισμού;» και το ερώτημα αυτό μπορεί να χρειάζεται επιτακτικά, μια απάντηση, τα επόμενα χρόνια, αν όχι σήμερα.
Έρχομαι τώρα στην πλευρά των εκπαιδευτικών και ερωτώ: «Η προσπάθεια για αύξηση των οργανικών θέσεων, επειδή πραγματικά χρειάζονται προσλήψεις στο χώρο της παιδείας, γιατί να αντιστρατεύεται τις συνενώσεις σχολείων, όταν αυτές είναι απολύτως αναγκαίες;»
Στην τοπική αυτοδιοίκηση απευθύνω, επίσης, το ερώτημα: « Μήπως έχει περάσει η εποχή που καλύτερος δήμαρχος ήταν αυτός που έφερνε πόρους στην περιοχή, ακόμη και για υποδομές που δεν είναι απαραίτητες;»
Όλοι, όμως, πρέπει να απαντήσουμε στο βασικό ερώτημα που είναι «πώς θέλουμε να είναι το σχολείο του μέλλοντος;»
Κυρίες και Κύριοι,
Τα παραπάνω ερωτήματα αφορούν στο σύνολο της χώρας και σε καμία περίπτωση δεν φωτογραφίζουν κανέναν από τους παρόντες.
Στο τέλος άφησα τα θέματα πολιτικής.
Δυστυχώς, δεν μπορώ να αποφύγω στο σημείο αυτό την αντιπαράθεση με τη σημερινή Κυβέρνηση.
Ήρθε προχθές ο Πρωθυπουργός ο κ. Τσίπρας και υποσχέθηκε στον Δήμαρχο λύση των προβλημάτων στον Εύοσμο, ενώ τον ακολούθησε ο Υπουργός που εξήγγειλε την κατασκευή σχολικών μονάδων.
Για να τους φρεσκάρω την μνήμη σημειώνω, ότι όταν η σημερινή κυβέρνηση ανέλαβε στις αρχές του 2015, βρήκαν στην κρατική εταιρεία «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.» (ΚΤΥΠ) που εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων έτοιμες τις μελέτες και τα τεύχη δημοπράτησης για την κατασκευή:

α. του 7ου Γυμνασίου και του 4ου Λυκείου, προϋπολογισμού 12 εκ. ευρώ, με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕΠ) και

β. του 24ου Δημοτικού σχολείου με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ.

Τι έκαναν; Τίποτε.
Για το μεν πρώτο δεν προχώρησαν τον έτοιμο φάκελο ώστε να συνεχισθεί η χρηματοδότηση της ΚΤΥΠ από την ΕΤΕΠ, για δε το δεύτερο δεν προχώρησαν στην ένταξή του στο ΕΣΠΑ.
Φυσικά, ούτε λόγος περί συνέχισης της ωρίμανσης μελετών ή για ενεργοποίηση νέου ΣΔΙΤ (σύμπραξη δημόσιου-ιδιωτικού τομέα) που να αφορά  στις υπόλοιπες αναγκαίες σχολικές μονάδες του Δήμου, όπως το 25ο Δημοτικό σχολείο για το οποίο γίνεται λόγος αυτές τις μέρες.
Τώρα, δυστυχώς, απαιτείται πολύ περισσότερος χρόνος για να αναθεωρηθούν οι μελέτες και να δημιουργηθούν νέα τεύχη δημοπράτησης για τα δύο προαναφερθέντα σχολικά συγκροτήματα, ενώ η όλη προσπάθεια τίθεται «εν αμφιβόλω», λόγω της προφανούς σήμερα αδυναμίας της ΚΤΥΠ να παράξει έργο, παρά το γεγονός ότι επαναπροσλήφθηκαν εκεί 200 περίπου συμβασιούχοι.
Στο σημείο αυτό να σημειώσω ότι όσο ήμουν στη Γ.Γ.Δ.Ε. δημοπρατήσαμε και ήδη παραδόθηκαν τα:

– 28ο Νηπιαγωγείο Ευόσμου

– 33ο 2/θεσιο Νηπιαγωγείο Ευόσμου

Δυστυχώς, στο Ρετζίκι το 4ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο και το 7ο Νηπιαγωγείο Πεύκων είχαν προγραμματισθεί να γίνουν με το ΣΔΙΤ που πλέον δεν υφίσταται, αλλά και η Κυβέρνηση δεν φρόντισε 2,5 χρόνια να ενεργοποιήσει ένα άλλο. Το δε 2ο Γυμνάσιο Πεύκων με ολοκληρωμένες τις μελέτες δεν μπορεί να δημοπρατηθεί, διότι δεν έχουν εξασφαλισθεί οι απαραίτητοι πόροι. Για τα τρία αυτά σχολικά συγκροτήματα θα μπορούσαμε ήδη να έχουμε σε εξέλιξη έργα, αν η Κυβέρνηση φρόντιζε να συνεχίσει τη δανειοδότηση της ΕΤΕΠ προς την ΚΤΥΠ. Ίδια περίπτωση, δηλαδή, με τον Εύοσμο.
 Η παραπάνω δυσάρεστη εξέλιξη αφορά όλη τη δραστηριότητα της Κυβέρνησης στο θέμα της Σχολικής Στέγης σε όλη την Ελλάδα.
Συνοπτικά αναφέρω:
 1. Δεν προχώρησαν στη διαδικασία ωρίμανσης μελετών
 2. Δεν δημοπράτησαν νέα έργα
 3. Δεν αξιοποίησαν την δυνατότητα σύναψης δανείου από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και
 4. Σταμάτησαν το πρόγραμμα αναβάθμισης των δημοτικών σχολείων που ήταν σε εξέλιξη και το οποίο, μάλιστα, ήμασταν έτοιμοι να φέρουμε στη Δυτική Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στο 2ο Ευκαρπίας, στο 12ο των Αμπελοκήπων και στο 55ο στην πλατεία Αντιγονιδών, το δικό μου σχολείο.
Αναλυτική παρουσίαση του προγράμματος αυτού θα γίνει σήμερα από τον κ. Κούγκα.

 

Κυρίες και Κύριοι,
Στην εισήγηση απέφυγα, εκτός από τον Εύοσμο και τα Πεύκα, να γίνω περισσότερο συγκεκριμένος για τα προβλήματα της σχολικής στέγης στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Θα το κάνουν οι επόμενοι εισηγητές με τρόπο περιεκτικό ώστε όλοι να κατανοήσουμε τις διαφορετικές πλευρές αυτών των προβλημάτων.
Έβαλα, όμως, το πλαίσιο της σημερινής συζήτησης χωρίς φόβο και πάθος, όπως νομίζω ότι πρέπει να κάνει κάθε πολιτικός σήμερα. Να μην κρύβεται.
Να μη φοβάται να συγκρουσθεί και, κυρίως, να προσπαθεί όταν έχει θέση ευθύνης να παράγει έργο.
Αυτό κάναμε δυόμιση χρόνια, σε αντίθεση με την σημερινή απραξία, στη Γ.Γ.Δ.Ε. από τα μέσα του 2012 έως το τέλος του 2014.
Οι 10 σχολικές μονάδες στη Δυτική Θεσσαλονίκη το αποδεικνύουν.
Συγκεκριμένα πρόκειται:
 1. 1ο Δημοτικό Σχολείο Ευκαρπίας – παραδόθηκε το 2013 έως την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2013-2014
 2. 5ο Δημοτικό Σχολείο Μενεμένης – παραδόθηκε το 2013 έως την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2013-2014
 3. 28ο Νηπιαγωγείο Ευόσμου – έχει παραδοθεί και λειτουργεί
 4. 33ο 2/θεσιο Νηπιαγωγείο Ευόσμου – έχει παραδοθεί και λειτουργεί
 5. 24ο Νηπιαγωγείο Σταυρούπολης – έχει παραδοθεί και λειτουργεί
 6. 8ο & 2ο Νηπιαγωγείο Μενεμένης – έχει παραδοθεί και λειτουργεί
 7. 9ο Νηπιαγωγείο Μενεμένης – έχει παραδοθεί και λειτουργεί
 8. 7ο Γυμνάσιο & 4ο Λύκειο Ευόσμου (ήταν έτοιμο για δημοπράτηση όπως προανέφερα)
 9. 6ο Δημοτικό Σχολείο Μενεμένης – κατασκευάζεται
 10. 12ο ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο & 11ο ολοήμερο Νηπιαγωγείο Πολίχνης – βρίσκεται στο στάδιο ολοκλήρωσης των μελετών

 

Κυρίες και Κύριοι,
Υπάρχει ελπίδα για τη χώρα. Μπορούμε να ελπίζουμε ότι σε λίγα χρόνια θα βγούμε από την κρίση και τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, αλλά και εμείς οι ίδιοι θα ζούμε καλύτερα.
Πρέπει, όμως, να αλλάξουμε νοοτροπία όλοι. Δεν μπορεί να ζητάμε μόνο από τους άλλους να αλλάξουν. Την κύρια ευθύνη την έχουμε, βέβαια, οι πολιτικοί, που δεν μάθαμε να δουλεύουμε με υπομονή, επιμονή και μέθοδο, να λύνουμε προβλήματα και να παράγουμε έργο. Και ως πολίτες, όμως, καλό είναι όλοι δίπλα  στο ατομικό μας καλό να δίνουμε, έστω και λίγο,  χώρο για το καλό  της κοινωνίας στο σύνολό της.
Ευχαριστώ όλους για τη σημερινή συμμετοχή και να είστε σίγουροι ότι οι διαφορετικές απόψεις που θα ακουσθούν εδώ θα σταλούν για επεξεργασία τόσο στην Επιτροπή Προγράμματος όσο και στον Τομέα Υποδομών. Η Ν.Δ. ετοιμάζεται για τη μεγάλη ευθύνη που καλείται να αναλάβει όποτε και αν γίνουν εκλογές.