Ολόκληρη η ομιλία από την εκδήλωση με θέμα «Η Θεσσαλονίκη εκτός των τειχών»