Παγκόσμια Ημέρα αφιερωμένη στα Άτομα με Αναπηρία

Παγκόσμια Ημέρα αφιερωμένη στα Άτομα με Αναπηρία σήμερα.Μία από τις πολλές απαιτήσεις για βελτίωση του επιπέδου ζωής τους, όπως είναι η ισότιμη πρόσβαση τους σε όλους τους δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους,δεν έχει ευρεία εφαρμογή στην Ελλάδα.
Αντίθετα, μάλιστα,υπάρχουν πχ ειδικά σχολεία στη Θεσσαλονίκη στα οποία η μετακίνηση ακόμη και μέσα στις εγκαταστάσεις των ίδιων των εκπαιδευτηρίων είναι δύσκολη.