ΑΝΤΑΜΩΜΑ ΤΩΝ ΒΛΑΧΩΝ ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ (ΣΤΙΣ 10-7-2022)

Αντάμωμα των Βλάχων στη Νάουσα.
Ο Πρόεδρος της Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολ.Συλλόγων Βλάχων, Michalis Mageirias ,με μία εμπνευσμένη ομιλία εξήγησε ότι η κοιτίδα όλων των βλάχων της Βαλκανικής είναι η Πίνδος.
Καλό είναι να λέγονται δημόσια αυτά γιατί υπάρχουν και αντίθετες, πολύ μειοψηφικές βέβαια στην Ελλάδα,απόψεις.