Συγκρότηση μικτών κλιμακίων καθ’ οδών ελέγχων

ΕΡΩΤΗΜΑ
Προς:
Τον Υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα,
Τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κ. Κων/νο Καραμανλή (Υφυπουργό κ. Ιωάννη Κεφαλογιάννη)
Τα τελευταία χρόνια έχει ενταθεί το φαινόμενο του αθέμιτου ανταγωνισμού από φορτηγά τρίτων χωρών ή και χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε βάρος των Ελλήνων αυτοκινητιστών διεθνών μεταφορών. Γι’ αυτόν το λόγο, καθίσταται αναγκαία η καθιέρωση μικτών κλιμακίων καθ’ οδών ελέγχων, ειδικά στα σημεία των κύριων ελευθέρων εισόδων της χώρας μας. Μετά την ορθή εφαρμογή τους θα περιοριστεί η παράνομη μεταφορά, η απώλεια εσόδων του δημοσίου ενώ θα προκύψουν οφέλη για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία.
Τα μικτά κλιμάκια ελέγχου (ΜΚΕ) προβλέφθηκαν από το Ν. 2801/2000, διατηρήθηκαν και μετά την ισχύ του Ν. 3446/2006, χωρίς όμως να έχουν δραστηριοποιηθεί παρά μόνο σε ορισμένες περιφέρειες στις οποίες διενεργούνται με μικρή συχνότητα έλεγχοι εντός του ωραρίου. Μάλιστα, η Ευρωπαϊκή Ένωση προβλέπει τη διενέργεια ελέγχων στις επιχειρήσεις ως προληπτικό μέτρο και ορίζει τη διενέργεια συντονισμένων ελέγχων με ελεγκτικές αρχές άλλων κρατών μελών.
Για τη σωστή και εύρυθμη λειτουργία τους είναι σημαντικό να στελεχωθούν, όχι μόνο από εκπροσώπους της Υπηρεσίας Μεταφορών και της Τροχαίας ή του Λιμενικού Σώματος αλλά και από τελωνειακούς υπαλλήλους, ιδίως για τον έλεγχο του χρησιμοποιημένου καυσίμου και των συνοδευόμενων τελωνειακών εγγράφων. Επίσης, από εκπρόσωπο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης που θα διαπιστώνει την τήρηση των κανόνων υγιεινής αγροτικών και κτηνιατρικών προϊόντων. Τέλος, από υπαλλήλους των Δ.Ο.Υ. ή του ΣΔΟΕ για τον έλεγχο των τιμολογίων και την αντιστοίχιση τους με τα μεταφερόμενα εμπορεύματα, ενώ εκπρόσωπος της Επιθεώρησης Εργασίας κρίνεται απαραίτητος για τον έλεγχο της νομιμότητας της σχέσης εργασίας οδηγού και εργοδότη. Αξίζει να σημειωθεί ότι απαιτείται να διασφαλιστούν τα κατάλληλα υλικοτεχνικά μέσα, όπως ο απαραίτητος ηλεκτρονικός εξοπλισμός με VAN, όπως ισχύει στις χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Ερωτώνται οι κ. Υπουργοί:
Σε τι ενέργειες σκοπεύουν να προβούν ώστε να δραστηριοποιηθούν άμεσα σε όλες τις περιφέρειες τα μικτά κλιμάκια ελέγχου (ΜΚΕ);
Αρχείο Ερώτησης:

 

 

 

 

 

 

 

 

Αρχείο Απάντησης: