Χαιρετισμός στηνημερίδα που οργάνωσε το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης με θέμα «Η επιχειρηματικότητα στη Θεσσαλονίκη από το 1912 έως σήμερα και ησυμβολή της στην οικονομική ανάπτυξη της Βαλκανικής ενδοχώρας», το Σάββατο 24Νοεμβρίου, στο συνεδριακό κέντρο «Νικόλαος Γερμανός» της Διεθνούς Εκθέσεως.

<w: