ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. (Στις 12-10-2021)

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. (Στις 12-10-2021)

Η Αντιπεριφέρεια Υποδομών και Δικτύων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έχει να επιδείξει σημαντικό έργο στον τομέα της ευθύνης της. Μεταξύ...

Read More