ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΥΔΡΑΣ ΤΗΣ ΠΥΡΠΟΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΝΑΥΑΡΧΙΔΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΙΑΟΥΛΗ. (Στις 26-6-21)

ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΥΔΡΑΣ ΤΗΣ ΠΥΡΠΟΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΝΑΥΑΡΧΙΔΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΙΑΟΥΛΗ. (Στις 26-6-21)

Αναπαράσταση στο λιμάνι της Ύδρας της πυρπόλησης από τον Μιαούλη της τουρκικής ναυαρχίδας. Διακόσια χρόνια πέρασαν από την επανάσταση του...

Read More