Γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη το 1959.
Γονείς μου ήταν ο έμπορος, Γιώργος Σιμόπουλος,
και η Δέσποινα Σιμοπούλου. Μεγάλωσα στην περιοχή
της πλατείας παλιάς λαχαναγοράς και της πλατείας Διοικητηρίου.

Δείτε περισσότερα

Βιογραφικό

Δείτε περισσότερα

Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΚΑΤΕΡΙΝΗ
Η παράδοση αφορά στο παρόν και στο μέλλον. Γνωρίζοντας την παράδοση κατανοούμε εύκολα την συλλογική μας πορεία και εντάσσουμε τον εαυτό μας μέσα σ’ αυτή. Μιας πορείας πο

Δείτε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΝ ΔΙΕΘΝΙΣΜΟ (ΑΡΘΡΟ ΣΤΟΝ «ΤΥΠΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», 12-08-2018)

Εκδηλώσεις

rss Νέα