ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. (Στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, στις 22-11-2023)

ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. (Στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, στις 22-11-2023)

Η ερανιστική φυσιογνωμία του σημερινού νομοσχεδίου δεν αποτελεί τροχοπέδη στον αναπτυξιακό και μεταρρυθμιστικό χαρακτήρα του. Αντίθετα, παρέχει τη δυνατότητα επίλυσης...

Read More