Ιδιότητες απαραίτητες στο επιχειρείν ( Ομιλία μου στα πλαίσια της ημερίδας επαγγελματικού προσανατολισμού του Συλλόγου Αποφοίτων Ε’ Γυμνασίου-Λυκείου)

Ιδιότητες απαραίτητες στο επιχειρείν ( Ομιλία μου στα πλαίσια της ημερίδας επαγγελματικού προσανατολισμού του Συλλόγου Αποφοίτων Ε’ Γυμνασίου-Λυκείου)

Δεν είμαι σίγουρος αν στον επαγγελματικό προσανατολισμό μπορεί να υπάρξει πεδίο για την επιχειρηματικότητα, όπως υπάρχει για άλλα επαγγέλματα όπως...

Read More