Ιδιότητες απαραίτητες στο επιχειρείν ( Ομιλία μου στα πλαίσια της ημερίδας επαγγελματικού προσανατολισμού του Συλλόγου Αποφοίτων Ε’ Γυμνασίου-Λυκείου)

Ιδιότητες απαραίτητες στο επιχειρείν ( Ομιλία μου στα πλαίσια της ημερίδας επαγγελματικού προσανατολισμού του Συλλόγου Αποφοίτων Ε’ Γυμνασίου-Λυκείου)

Δεν είμαι σίγουρος αν στον επαγγελματικό προσανατολισμό μπορεί να υπάρξει πεδίο για την επιχειρηματικότητα, όπως υπάρχει για άλλα επαγγέλματα όπως...

Read More
Εισήγησή μου (ήμουν συντονιστής) στην ημερίδα της νεολαίας των ΑΧΕΠΑΝΣ με θέμα «Η Γεωπολιτική Αξία της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο»

Εισήγησή μου (ήμουν συντονιστής) στην ημερίδα της νεολαίας των ΑΧΕΠΑΝΣ με θέμα «Η Γεωπολιτική Αξία της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο»

Ευχαριστώ τη νεολαία των ΑΧΕΠΑΝΣ, δηλαδή τους Γιους του Περικλή ή «Sons of Pericles» στα Αγγλικά  για την πρόσκληση τους...

Read More