Συμμετέχω στην παρουσίαση του βιβλίου της Μιλένας Έρις με τίτλο «Εγώ πριν από τον εαυτό μου»