ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Ν.Δ.

• Αύξηση του ορίου υπαγωγής στον Φ.Π.Α. από τις 10.000 Ευρώ στις 25.000 Ευρώ.
• Για τις μικρές επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες (με τζίρο μέχρι 2,5 εκατ. Ευρώ) θα θεσπιστεί μία απλοποιημένη διαδικασία εξωδικαστικής διευθέτησης καθυστερούμενων οφειλών προς τράπεζες, δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία.
• Ενίσχυση της ασφάλειας στις γειτονιές με καθιέρωση της ένστολης αστυνόμευσης, πεζής και εποχούμενης, σε όλη τη διάρκεια του 24ωρου.
• Κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης και 2 συντελεστές ΦΠΑ 11% και 22% μόλις η οικονομία αρχίσει να αναπτύσσεται γοργά.
• Λευκό μητρώο επιχειρήσεων, προσφέροντας κίνητρα με μειωμένες εισφορές για τις συνεπείς ασφαλιστικά επιχειρήσεις που σέβονται τους εργαζομένους και δεν έχουν εργασιακές παραβάσεις.
• Αναστολή του Φ.Π.Α. στις νέες οικοδομές και του φόρου υπεραξίας για τρία χρόνια και απλούστευση της διαδικασίας μεταβίβασης ακινήτων.
• Μείωση του ΕΝΦΙΑ μεσοσταθμικά κατά 30% εντός δύο ετών. Εφάπαξ μείωση από το υπερπλεόνασμα του 2017, για όλους.
• Μείωση του φορολογικού συντελεστή στα επιχειρηματικά κέρδη από το 29% στο 20% εντός δύο ετών.