ΑΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΑΣΤΟΙ ΠΟΥ ΤΟΝ ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ

Μετά από πρόταση Μπουτάρη, εκλέχτηκε η Καλυψώ Γούλα στην θέση της προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του Παναγιώτη Αβραμόπουλου. Απολύτως προβλέψιμη κίνηση.
Πάντα όταν έρχονται εκλογές, ο Μπουτάρης βάζει την αριστερή «Πρωτοβουλία» σε δεύτερο πλάνο.
Όταν εκλέγεται, την αφήνει να διοικεί.