ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΗΣΥΧΟΙ

Μόνο, αν τα παιδιά και τα εγγόνια μας έχουν δουλειά και έτσι το κράτος εισπράττει χρήματα από φόρους και ασφαλιστικές εισφορές, δεν θα φοβόμαστε για τις συντάξεις μας.
Γι΄αυτό πρέπει να στηριχθεί ο ιδιωτικός τομέας με:
– Μείωση φόρων που θα φέρει αύξηση της κατανάλωσης και τόνωση της αγοράς και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
– Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και της Δημόσιας Περιουσίας για να δημιουργηθούν πολλές νέες θέσεις εργασίας