Δεν υπάρχουν ιδιωτικοί παράδεισοι-κορωνοϊός και μεταναστευτικό απειλούν την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η ταχύτατη διάδοση του κορωνοϊού παγκοσμίως και το μεταναστευτικό κύμα, αποτελούν δύο μεγάλες αποδείξεις ότι πλέον δεν μπορεί να υπάρχουν «ιδιωτικοί παράδεισοι» στη γη μας.
Η πλούσια Ευρωπαική Ένωση πρέπει, αντί να αναγκάζεται να δαπανά κεφάλαια για τη προστασία της, να φροντίζει να τα δαπανά προηγουμένως για την ανάπτυξη των υποανάπτυκτων περιοχών του πλανήτη.