ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ο κ.Σιμόπουλος δήλωσε ότι: ‘Με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχουμε ξεκινήσει μια ουσιαστική συνεργασία, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων με μοναδικό σκοπό να επιταχύνουμε την υλοποίηση των δρομολογημένων έργων.
Στα πλαίσια αυτά εντάσσεται και η σημερινή μας συνάντηση εργασίας που έγινε με αφορμή το έργο της αναβάθμισης των κόμβων της δυτικής περιφερειακής. Η συζήτηση επεκτάθηκε και σε άλλα θέματα όπως είναι η τροποποίηση του ΠΔΕ και η πιθανή προένταξη και άλλων έργων στο ΕΣΠΑ’