ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (8-10-2012)

ΣΥΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ Γ.Γ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΡ. ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ο κ.Σιμόπουλος δήλωσε ότι: ‘Με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχουμε ξεκινήσει μια ουσιαστική συνεργασία, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων με μοναδικό σκοπό ναεπιταχύνουμε την υλοποίηση των δρομολογημένων έργων.
Στα πλαίσια αυτά εντάσσεται και η σημερινή μας συνάντησηεργασίας που έγινε με αφορμή το έργο της αναβάθμισης των κόμβων της δυτικής περιφερειακής. Η συζήτηση επεκτάθηκε και σε άλλα θέματα όπως είναι ητροποποίηση του ΠΔΕ και η πιθανή προένταξη και άλλων έργων στο ΕΣΠΑ’