ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ (ΦΩΤΙΕΣ, ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ, ΣΕΙΣΜΟΙ)

1
Η εμπειρία μου από την Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων δείχνει, ότι στο θέμα της αντιμετώπισης των φυσικών καταστροφών (φωτιές, πλημμύρες, σεισμοί) και της μετέπειτα ταχείας αποκατάστασης περιβάλλοντος, υποδομών και ιδιωτικών περιουσιών, το κράτος μας είναι ανοργάνωτο και εξαρτάται από την συντονιστική επάρκεια των εκάστοτε κυβερνώντων (σήμερα δεν υπάρχει) και την σκληρή δουλειά ορισμένων δημοσίων υπαλλήλων (πυροσβέστες, στελέχη υπουργείων κλπ).
Πρέπει να προχωρήσουμε, με ευθύνη του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, στη δημιουργία μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας που, μέσω συγκεκριμένων πρωτοκόλλων, θα κωδικοποιεί και θα αυτοματοποιεί τις απαιτούμενες ενέργειες όλων των εμπλεκομένων υπηρεσιών και φορέων.
Το σημαντικό κόστος προετοιμασίας και δημιουργίας της μπορεί να καλυφθεί από κεφάλαια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ θα μειώσει την δυνατότητα παρέμβασης στην διαδικασία σε κάθε είδους οικονομικά συμφέροντα που πολλές φορές απομυζούν τους πόρους αποκατάστασης. Πιθανώς πρέπει να συζητήσουμε και την δημιουργία, χωρίς επιπλέον προσλήψεις, μιας σχετικής Οργανωτικής Δομής που όταν απαιτείται θα συντονίζει τις διαδικασίες αντιμετώπισης και αποκατάστασης, χρησιμοποιώντας υπαλλήλους με αυτοματοποιημένο τρόπο από διάφορες υπηρεσίες και παράλληλα απορροφώντας άμεσα τα απαιτούμενα κονδύλια από τον κρατικό προϋπολογισμό και έπειτα από την Ευρωπαική Ενωση. Στη Ρωσία η συγκεκριμένη οργανωτική δομή είναι ολόκληρο υφυπουργείο.
Η προσπάθεια αυτή ενδεχομένως να αποτελέσει μία μεγάλη μεταρρύθμιση για την επόμενη κυβέρνηση της ΝΔ.