Δ.Τ. ΤΗΣ «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.»: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ – ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ (27-12-2012)

ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά
Ανάδειξη προσωρινού Αναδόχου

Η υπογραφή της σύμβασης αναμένεται στις αρχές του νέου έτους, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξουν νομικές εμπλοκές από τις υπόλοιπες διαγωνιζόμενες κοινοπραξίες/εταιρείες. Η επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά προβλέπεται να ολοκληρωθεί σε 5 έτη και αναμένεται να εξυπηρετήσει περισσότερους από 65.000 επιβάτες σε ημερήσια βάση.
Για τις παραπάνω εξελίξεις ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. κος Χρήστος Τσίτουρας δήλωσε ότι: σήμερα, οι προσδοκίες των κατοίκων της Θεσσαλονίκης γίνονται πράξη καθώς πλέον βρισκόμαστε λίγο πριν από την υπογραφή της σύμβασης πρώτης επέκτασης του Μετρό, αυτήν προς την Καλαμαριά. Πρόκειται για ένα έργο μήκους περίπου 5 χλμ με5 σύγχρονους σταθμούς που θα εξυπηρετήσει μια μεγάλη περιοχή του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης. Η επέκταση του Μετρό θα πραγματοποιηθεί με 2«μετροπόντικες» και θα τεθεί σε λειτουργία σε συντομότερο χρόνο από τους 60μήνες που προβλέπει η αρχική διακήρυξη του έργου, καθώς δεν αναμένεται να σημειωθούν καθυστερήσεις από αρχαιολογικές ανασκαφές. Ιδιαίτερα σημαντικό δεν είναι ότι κατά την κατασκευή του έργου προβλέπεται να δημιουργηθούν περισσότερες από 1.000 θέσεις εργασίας.
Επίσης, στο αντικείμενο του έργου προβλέπονται οι υποδομές για την μελλοντική επέκταση της Γραμμής προς Αεροδρόμιο και η σύνδεση με σταθμό Μετεπιβίβασης στον σταθμό «Μίκρα». Με την λειτουργία της επέκτασης, το Μετρό θα συμβάλλει στην περαιτέρω μείωση του αριθμού των μετακινούμενων οχημάτων, κατά περίπου 20.000 ΙΧ καθώς προβλέπεται να εξυπηρετεί περισσότερους από 65.000 επιβάτες σε καθημερινή βάση».
Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ ανακοινώνει την ανάδειξη προσωρινού Αναδόχου για το έργο της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, με 5 νέους Σταθμούς (Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρήνη και Μίκρα) και4,78 χλμ. υπόγειας γραμμής. Πρόκειται για μια επένδυση συνολικού προβλεπόμενου τιμήματος 518.000.000 Ευρώ, η οποία θα αναβαθμίσει συγκοινωνιακά και περιβαλλοντικά πολυπληθείς γειτονιές της πόλης. Στις 24 Δεκεμβρίου αποσφραγίστηκαν οι οικονομικές προσφορές των 4 διαγωνιζομένων κοινοπραξιών/εταιρειών για το έργο «Μελέτη, κατασκευή και θέση σε λειτουργία της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά», με προβλεπόμενη δαπάνη 332.000.000,00Ευρώ και προβλεπόμενο συνολικό τίμημα (προ ΦΠΑ) 424.967.800,00 Ευρώ. Βάσει της Τεχνικής και Οικονομικής αξιολόγησης, η κατάταξή τους έχει ως εξής:

 

<p class=»»