ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΒΟΤΣΗΣ. ( ΣΤΙΣ 30-1-2023)

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΒΟΤΣΗΣ.
Η αίσθηση του «ανήκειν» είναι σήμερα περισσότερο επιτακτική από ποτέ. Συνήθως σε συλλόγους καταγωγής με ορισμένες φωτεινές εξαιρέσεις βλέπουμε πρόσωπα τουλάχιστον άνω των πενήντα. Είναι σημαντικό, λοιπόν, να βλέπεις πολλά μικρά παιδιά σε εκδηλώσεις. Πρέπει τα παιδιά και τα εγγόνια μας να έχουν την αίσθηση της εθνικής ταυτότητας και της πατρίδας.