«Η Θεσσαλονίκη του 2030. Μια ατζέντα για την πόλη»

«Η Θεσσαλονίκη του 2030. Μια ατζέντα για την πόλη». Ομιλία μου στο Δημοτικό Συμβούλιο Νέων Θεσσαλονίκης την 4-4-2021.