ΘΕΣΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων μετά το 2012, με την κατασκευή έργων που επόπτευε, συνέβαλε σημαντικά ώστε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας να παρουσιάσει πολύ υψηλή απορροφητικότητα κονδυλίων του ΕΣΠΑ.
Παράλληλα, την περίοδο αυτή η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων με παρεμβάσεις της έλυσε προβλήματα και σε έργα που κατασκεύαζε η ίδια η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και ήταν ενταγμένα στο ΕΣΠΑ.
Τελικά, όσοι έχουμε θεσμικό ρόλο όταν συνεργαζόμαστε, χωρίς να προτάσσουμε πολιτικές και προσωπικές σκοπιμότητες, μπορούμε να φέρουμε αποτελέσματα.