ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΛΥΜΕΝΑ ΗΤΑΝ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ (ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ)

Σήμερα ο Υπουργός Υποδομών παρουσιάζει στη Δ.Ε.Θ., με πανηγυρικό τρόπο, ένα βαγόνι του ΜΕΤΡΟ. Θυμίζω ότι η σημερινή κυβέρνηση βρήκε το έργο με το κύριο πρόβλημά του, που ήταν οι εξωσυμβατικές απαιτήσεις του εργολάβου, λυμένο μέσω του θεσμού των διαιτησιών, τις οποίες θέσπισε η προηγούμενη Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
Επιπλέον, ενώ βρήκαμε το έργο σταματημένο:
– Αντικαταστήσαμε τον βασικό εργολάβο που είχε πτωχεύσει με άλλον
– Παραδώσαμε το 70% των έργων Πολιτικού Μηχανικού, το οποίο περιλαμβάνει και τα προβλήματα των αρχαιοτήτων και των απαλλοτριώσεων

– Λύσαμε το πρόβλημα στο σταθμό Παπάφη

– Έγινε το αντιπλημμυρικό έργο που δημιουργούσε προβλήματα στο σταθμό της Νέας Ελβετίας

– Παραλάβαμε από το Δήμο, τμήμα του χώρου για το αμαξοστάσιο

– Λύσαμε τα προβλήματα των απαλλοτριώσεων στους σταθμούς Βούλγαρη και Νέας Ελβετίας και

– Μεταφέραμε τους Μετροπόντικες στη Νέα Ελβετία.
Φυσικά, εντάξαμε στα Ευρωπαϊκά Προγράμματα, δημοπρατήσαμε και ξεκινήσαμε την υλοποίηση της γραμμής για Καλαμαριά.