ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΤΕΛΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ. (Στις 29-09-2022)

Τροπολογία του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με την παράταση έως 15/01/2023 της δυνατότητας ατελούς παραχώρησης κοινόχρηστων χώρων για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων από τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.