Στην περίοδο της καταναλωτικής ευημερίας η παραγωγική βάσητης Ελλάδας αποδιαρθρώθηκε. Πρέπει να τη χτίσουμε ξανά. Έτσι θα πετύχουμεμείωση της ανεργίας και νέες θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα. Παράλληλα, μεισοδύναμα μέτρα θα πάψει η περικοπή των μισθών στο δημόσιο τομέα και τωνσυντάξεων.

 

Κύριοι άξονες:  
 

-Μείωση φορολογικών συντελεστών

 

-Ενιαίος φόρος ακινήτων  

 

-Ίδρυση υφυπουργείου Επενδύσεων παρά τω Πρωθυπουργώ 

 

-Επανασύσταση Υπουργείων Εμπορικής Ναυτιλίας καιΤουρισμού 

 

-Σταθερό δεκαετές φορολογικό καθεστώς επενδύσεων-Απλοποίησηφορολογικής νομοθεσίας-Κατάργηση Κ.Β.Σ.

 

-Ανακήρυξη Α.Ο.Ζ.- Εκμετάλλευση ορυκτού πλούτου

 

-Αξιοποίηση δημόσιας περιουσίας -Αποκρατικοποιήσεις-Παραχωρήσεις 

 

-Εξόφληση υποχρεώσεων του κράτους προς ιδιώτες-Συμψηφισμόςοφειλών 

 

-Κίνητρα επαναπατρισμού ελληνικών κεφαλαίων

 

-Εκταμίευση κονδυλίων ΕΣΠΑ με έμφαση στην επιχειρηματικότητανέων και αυτοαπασχολούμενων 

 

-Ενίσχυση brand name επώνυμων ελληνικών προϊόντων

 

-Συνδυασμός εξαγωγικών δράσεων με τουρισμό

 

-Κατάργηση νόμου Ραγκούση για χορήγηση ελληνικής ιθαγένειας

 

-Εκσυγχρονισμός δημόσιου τομέα-Εφαρμογή ηλεκτρονικήςδιακυβέρνησης

 

-Συνταγματική αναθεώρηση-Αναδρομικό πόθεν έσχεςυπουργών-Αλλαγή νόμου περί ευθύνης υπουργών-Επανεξέταση αριθμού βουλευτών,βουλευτών επικρατείας-Κατάργηση προνομίων που δεν έχουν σχέση με τα βουλευτικάκαθήκοντα 

 

-Επανασύσταση Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης με ουσιαστικέςαποκεντρωμένες αρμοδιότητες