Οι νέες προοπτικές επιχειρηματικής διείσδυσης στα Βαλκάνια: Το παράδειγμα της POLIECO HELLAS

0

Η περίπτωση της POLIECO HELLAS ΑΒΕΕ είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα συνδυασμού των πολλαπλών αναπτυξιακών προοπτικών που διανοίγονται σήμερα για μια επιχείρηση που δραστηριοποιείται στο Βορειοελλαδικό χώρο:

  • Αποτελεί μια σημαντική επένδυση, που μέσω ενός ισχυρού joint venture, «εισάγει» στη χώρα μας την ιδιαίτερα προηγμένη τεχνογνωσία ενός πρωτοπόρου στον τομέα του επιχειρηματικού ομίλου.
  • Βασίζεται στο πλεονέκτημα της Βορείου Ελλάδος ως «πύλης των Βαλκανίων» και στηρίζεται ιδιαίτερα στις νέες υποδομές που προδιαγράφουν την προοπτική της.
  • Αξιοποιεί τις καινούργιες μεγάλες ευκαιρίες που προσφέρονται στην ελληνική επιχειρηματικότητα για διείσδυση στην ευρύτερη Νοτιοανατολική Ευρώπη, όπως είναι οι νέοι «Δρόμοι της Ενέργειας», η ένταξη Ρουμανίας και Βουλγαρίας στην ΕΕ, η προσέγγιση Δυτικών Βαλκανίων στους ευρωατλαντικούς θεσμούς.

Η POLIECO HELLAS ABEE εδρεύει στη ΒΙ.ΠΕ Σερρών και αποτελεί καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής σωλήνων δομημένων τοιχωμάτων από πολυαιθυλένιο, δυναμικότητας 20.000 τόνων ανά έτος.  Ιδρύθηκε το 2006, με τη σύμπραξη της ιταλικής POLIECO M.P.B. s.r.l.  και ελληνικών κεφαλαίων και ήδη από τονΙούλιο του 2009 ξεκίνησε την παραγωγή της. Η επένδυση, ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ, έχει υπαχθεί στον αναπτυξιακό νόμο, ενώ θα είναι εξαγωγική για το μεγαλύτερο μέρος των δραστηριοτήτων της. Η παραγωγή είναι πιστοποιημένη κατά τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα που αφορούν τα προϊόντα ΕΝ 13476 και ΕΝ 50086, αλλά και τα ποιοτικά και περιβαλλοντικά πρότυπα ISO 9001:2008 και 14001, ενώ το τεχνικό προσωπικό που τη στελεχώνει έχει εκπαιδευτεί επί μακρόν στην Ιταλία. Το μάνατζμεντ της εταιρίας είναι ελληνικό.

Η «μητρική» εταιρία POLIECO M.P.B. s.r.l. εδρεύει στην Ιταλία και γνώρισε τεράστια ανάπτυξη από τη δεκαετία του ’80 έως και σήμερα, αυξάνοντας θεαματικά τα κέρδη της κατ’ έτος. Στις μέρες μας, ο όμιλος POLIECO δραστηριοποιείται επίσης σε χώρες όπως η Γαλλία, Ισπανία, Σλοβακία, Αυστρία, αλλά και στο Ντουμπάι.

Στην παραγωγή του ανήκουν 3 κατηγορίες προϊόντων. Συγκεκριμένα:

α)      Polyethylene Compounds

Ειδικά μείγματα πολυαιθυλενίου ( πρώτη ύλη ) για την παραγωγή καλωδίων,επικάλυψη μεταλλικών σωλήνων πετρελαίου και αερίου, γεωμεμβράνες, σωλήνεςπίεσης κ.λπ.

Παράγονται από την εταιρία ΜPB του ομίλου

β)      Corrugated Pipe Ducts

Σωλήνες πολυαιθυλενίου δομημένων τοιχωμάτων που χρησιμοποιούνται σαν αγωγοί καλωδίων

γ)      Ecopal System

Οι σωλήνες και τα εξαρτήματα αυτών (φρεάτια, σύνδεσμοι, κ.λπ.) κυρίως μεγαλύτερων διαμέτρων που χρησιμοποιούνται σε συστήματα αποχέτευσης, οδοποιία,ΧΥΤΑ, εγγείες βελτιώσεις, βιολογικούς καθαρισμούς κ.λπ.)

Αξίζει επίσης να σημειωθεί η ιδιαίτερη περιβαλλοντική φιλοσοφία τηςεταιρίας. Η παραγωγή των προϊόντων της POLIECO M.P.B. s.r.l.  είναι σχεδιασμένη ώστε να ελαχιστοποιούνται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την κατασκευή και τη χρήση τους, ενώ υπάρχει ειδική μέριμνα όσον αφορά τη διαχείριση των επιβαρυντικών για το περιβάλλον άχρηστων υλικών.

Από Ελληνικής πλευράς στο σχήμα συμμετέχει και ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της, κ. Μιχάλης Γέρου, χημικός μηχανικός στο επάγγελμα.

Ο κ. Γέρου δραστηριοποιείτο στο χώρο μέσω εταιρίας εμπορίας πλαστικών ειδών και είχε μακρά και γόνιμη συνεργασία με την POLIECO.

Το εγχείρημα της παραγωγής σωλήνων στα Νότια Βαλκάνια αναλήφθηκε το 2005,ενόψει των μεγάλων έργων υποδομής στην περιοχή. Τα προϊόντα της POLIECO απευθύνονται σε όλα τα σχετικά έργα (αυτοκινητόδρομοι, αεροδρόμια, ΧΥΤΑ,αποχετεύσεις, ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις κλπ), τα οποία προδιαγράφουντη μελλοντική «ενοποίηση» των  Βαλκανίων σε έναν ενιαίο χώρο εύκολης καιταχύτατης διακίνησης προϊόντων και υπηρεσιών και ανάπτυξης ακμάζουσαςοικονομικής δραστηριότητας. Προοπτική που προϋποθέτει, βεβαίως, τον «δομικό»και ταυτόχρονα, διαρκή εκσυγχρονισμό των τεχνικών και τεχνολογικών υποδομών στακράτη της περιοχής, μέσω και της συνεχώς αυξανόμενης εισροής ευρωπαϊκών καιάλλων κεφαλαίων.

Η POLΙΕCO HELLAS απευθύνεται σε αυτήν ακριβώς  την αγορά, έχοντας ήδηαναπτύξει την οργανωτική της δομή και το δίκτυο πωλήσεών της προς την εν λόγωκατεύθυνση. Βασίζει την ανάπτυξή της σε συγκεκριμένο, ολοκληρωμένο BusinessPlan πενταετίας. Με τη σημερινή της παραγωγή μπορεί να υποστηρίξει πωλήσεις 20εκατομμυρίων ευρώ, ενώ όταν -σύντομα- ολοκληρωθεί και το δεύτερο σκέλος τηςεπένδυσης, θα είναι σε θέση στηρίξει πωλήσεις 40 εκατομμυρίων.

Η απόφαση της χωροθέτησης της μονάδας στη ΒΙΠΕ των Σερρών υπήρξε αποτέλεσμα ενδελεχούς μελέτης. Με δεδομένο το γεγονός ότι η παραγωγή και διάθεση σωλήνωνέχει αναλογικά μεγάλο κόστος διακίνησης, συνεπώς πρέπει  το προϊόν να παράγεται κοντά στον τόπο κατανάλωσης, κρίθηκε ότι ο συγκεκριμένος τόπος πληρεί μια σειρά κρίσιμων προϋποθέσεων. Αυτές είναι η «καλή» θέση σε σχέση με τηνΕγνατία Οδό και το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, μέσω των οποίων θα γίνεται η διακίνηση των πρώτων υλών από την Ιταλία και την Κεντρική Ευρώπη, αλλά και η κοντινή απόσταση προς τους βασικούς οδικούς άξονες σύνδεσης της Β. Ελλάδας μετη Βαλκανική. Επίσης η δυνατότητα εγκατάστασης σε διαθέσιμη γη με αποδεκτά για την επένδυση κόστη και, βεβαίως, η εύκολη πρόσβαση προς  τα αεροδρόμια της Βορείου Ελλάδος. Μειονέκτημα, βεβαίως, αποτελεί η ένταξη της περιοχής σε όχι ιδιαίτερα ευνοϊκή ζώνη κινήτρων του Αναπτυξιακού Νόμου, που, ωστόσο,υπερκαλύπτεται από τα λοιπά ευνοϊκά δεδομένα.

Βεβαίως, δεν χρειάζεται να αναφερθώ επί μακρόν στα αυτονόητα οφέλη που έχειη λειτουργία της επιχείρησης στην τοπική οικονομία των Σερρών και της ευρύτερηςπεριοχής.

Συμπερασματικά,  η δραστηριοποίηση της POLIECO HELLAS ABEE αποτελεί μια ακόμη απτή απόδειξη των δυνατοτήτων που προσφέρονται σήμερα στον επιχειρηματικό κόσμο ειδικά της Μακεδονίας και της Θράκης, να εκμεταλλευθεί τις  ευκαιρίεςπου φέρνουν -ξανά- στη «γειτονιά» μας τα χρόνια που έρχονται.

Απαραίτητη, βεβαίως, προϋπόθεση αποτελεί η αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων όχι με επιφυλακτικότητα ή, ακόμη χειρότερα, με το συντηρητισμό που καταγράφηκε σε πολλές περιπτώσεις στο παρελθόν, αλλά με πνεύμα αυτοπεποίθησης, εξωστρέφειας και ανοιχτών οριζόντων.

Εμείς, ως Διάσταση Α.Ε., έχοντας την τύχη να είμαστε η τεχνική εταιρία, η οποία κατασκεύασε το έργο (κτιριακές, ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και έργα περιβάλλοντος χώρου) είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι με τη συνεργασία μας με την POLIECO ABEE και σχεδιάζουμε μαζί