Οι Συριζαίοι και ο Παύλος Πολάκης ισχυρίζονται ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας απέδειξε μέσα στη κρίση πως λύση για τις κοινωνίες είναι ο σοσιαλισμός.

Οι Συριζαίοι και ο Παύλος Πολάκης ισχυρίζονται ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας απέδειξε μέσα στη κρίση πως λύση για τις κοινωνίες είναι ο σοσιαλισμός.
Με την ίδια πολιτικά απλοϊκή και λαϊκίστικη λογική μπορεί κάποιος επίσης να ισχυρισθεί, ότι λύση είναι η έλλειψη δημοκρατίας λόγω του τρόπου με τον οποίο αντιμετώπισε τον κορονοϊό η Κίνα.