ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Μέσα στην κρίση υπάρχουν εταιρείες που επενδύουν και ορισμένες, μάλιστα, ξαναζωντανεύουν βιομηχανικά κουφάρια.
Σ’αυτές, ως Νέα Δημοκρατία, θέλουμε να σταθούμε δίπλα προγραμματίζοντας πολλές παρεμβάσεις σε επίπεδο μικροοικονομίας.
Αυτές αθροιζόμενες δημιουργούν την μεγάλη θετική εικόνα και κάνουν την διαφορά από την σημερινή απαράδεκτη κατάσταση.