ΠΟΙΟΝ ΣΤΗΡΙΖΩ ΓΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΝΔ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ

0

Πιστεύω ότι κύριος στόχος της πολιτικής πρέπει να είναι η άνοδος τουοικονομικού, μορφωτικού και πολιτιστικού επιπέδου των πολιτών, με το πρώτο ναεπηρεάζει, προφανώς, άμεσα τα άλλα δύο.

Είναι λογικό λοιπόν, οι θέσεις τις οποίες εκφράζουν οι πολιτικοί για τηνοικονομία, να επηρεάζουν σαφώς και τη γνώμη μου γι’ αυτούς.

Ο Αντώνης Σαμαράς, οικονομολόγος ο ίδιος, έχει εκφράσει εδώ και καιρό τησταθερή θέση, ότι στην Ελλάδα απαιτείται στροφή στην μικρο-οικονομία, δηλαδήστο δυναμισμό των επιχειρήσεων και τη διάρθρωση των αγορών. ʼλλωστε, πολλά απότα αιτήματα που θέτει επιτακτικά ο κοινωνικός φιλελευθερισμός, όπως ηανταγωνιστικότητα παντού, η διάχυση ευκαιριών και εισοδήματος, ο ρόλος τηςμεσαίας τάξης στην ανάπτυξη και η κοινωνική συνοχή, αφορούν πρωτίστως τηνμικρο-οικονομία.

Οι μικρο-οικονομικές μεταρρυθμίσεις, πιστεύει, ότι πρέπει να ενισχύουν τηνανταγωνιστικότητα, να επαναρυθμίζουν τις αγορές, να στηρίζουν την πρωτοβουλία,την καινοτομία, το επιχειρηματικό ρίσκο, να προστατεύουν τη μικρή και μεσαίαεπιχείρηση, την αγροτική εκμετάλλευση, την εμπορική δραστηριότητα. Δενκοστίζουν τίποτε, αντίθετα φέρνουν έσοδα στο ίδιο το κράτος. Δεν έχουν πολιτικόκόστος, αντίθετα δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι θα νιώσουν ευγνώμονες καιεκατομμύρια θα ωφεληθούν τελικά.

Ο Αντώνης Σαμαράς, εξειδικεύοντας τα παραπάνω, πιστεύει ότι, ακόμη και σεσυνθήκες υψηλού ελλείμματος μπορούμε να μειώσουμε τους συντελεστές φορολόγησηςκαι σε συνθήκες μείωσης των εσόδων των ασφαλιστικών ταμείων μπορούμε ναμειώσουμε τις εργοδοτικές εισφορές. Δίνουμε έτσι οξυγόνο ζωής, κυρίως σεμικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά ταυτόχρονα, εισπράττουμε περισσότερα έσοδα.

Κυρίαρχη επιλογή, επίσης, στην οικονομική πολιτική του Αντώνη Σαμαρά,αποτελεί η ενίσχυση της μεσαίας τάξης, με όλες της τις διαστρωματώσεις. Μίαμεσαία τάξη, η οποία την τελευταία δεκαετία έχει πιεσθεί σε μεγάλο βαθμό, παράτο γεγονός ότι είναι εκείνη, η οποία αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της ελληνικήςοικονομίας, παράγει πλούτο και δημιουργεί θέσεις εργασίας.

Οι παραπάνω, λοιπόν, απόψεις του Αντώνη Σαμαρά συνδυασμένες με τις θέσειςτου για όλα τα μείζονα θέματα που απασχολούν την ελληνική κοινωνία με βρίσκουνσύμφωνο, σε μεγάλο βαθμό, και γι’ αυτό στηρίζω ανεπιφύλακτα την υποψηφιότητάτου για την προεδρία της Νέας Δημοκρατίας.

Δημοσίευση: Εφημερίδα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (22-11-2009)