ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

0

1.      κ. Σιμόπουλε, «ζείτε» μέσα στονκατασκευαστικό κλάδο. Πόσο θα πληγεί από τα πρόσφατα οικονομικά μέτρα ;

Ο κατασκευαστικός κλάδος παράγει το 8% του ελληνικού ΑΕΠ. Σε συνδυασμό,μάλιστα, με τη βιομηχανία, τη βιοτεχνία και το εμπόριο που τον υποστηρίζει,παράγει περισσότερο από το 25% και, όπως πολύ καλά αναφέρατε, έχει πληγείσημαντικά, ενώ μετά από αυτά τα μέτρα θα πληγεί ακόμη περισσότερο, λόγω τηςύφεσης που θα προκαλέσουν. Βέβαια, απ’ ό,τι αντιλαμβάνομαι, με το φορολογικόνομοσχέδιο προβλέπεται και μια ακόμη επιδρομή κατά των ιδιοκτητών ακινήτων, ενώακόμη δεν είδαμε αναπτυξιακά μέτρα για την τόνωση της οικοδομής.

2.      Πολλοί επιχειρηματίες προτείνουνπερικοπή του 14ου μισθού και στον ιδιωτικό τομέα. Θα ήταν ευνοϊκή μιατέτοια ρύθμιση για την δική σας επιχείρηση; Ποιες επιπτώσεις, θετικές καιαρνητικές, μπορεί να είχε ;

Είμαι αντίθετος στην περικοπή του 14ου μισθού ως στοιχείουτόνωσης της ανταγωνιστικότητας. Το πραγματικό πρόβλημα δεν είναι άλλο από τοπολύ μεγάλο κόστος που πληρώνουν οι επιχειρήσεις, λόγω της ύπαρξης ενόςαντιπαραγωγικού δημόσιου τομέα. Οι επιχειρήσεις επιθυμούν να λειτουργούν μέσα σ’ένα σταθερό πλαίσιο και με το κράτος ρυθμιστή και όχι αδηφάγο διώκτη κάθεέννοιας επιχειρηματικότητας. Επίσης, απαιτούνται και πολιτικές ανάπτυξης, οιοποίες θα αποτρέψουν οποιαδήποτε συζήτηση για περικοπή του 14ουμισθού στον ιδιωτικό τομέα. Η οικονομία ήδη βρίσκεται σε ύφεση και οι περικοπέςμισθών θα επιτείνουν το πρόβλημα.

3.      Τα προβλήματα ρευστότητας πουαντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις θα επιδεινωθούν με τις πρόσφατες αποφάσεις τηςκυβέρνησης ;

Το πρόβλημα θα το έχουν όλες οι επιχειρήσεις, κυρίως όμως οι μικρομεσαίες,οι οποίες δεν έχουν εύκολη πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό. Με τα νέα μέτρα,θα χτυπηθεί η κατανάλωση, στην οποία, βέβαια, λόγω της έλλειψης παραγωγικήςβάσης, στηρίζεται όλη η οικονομία μας. Η μείωση, λοιπόν, της κατανάλωσης θαεπιφέρει δραματική μείωση της ρευστότητας στην αγορά.

4.      Οι οικονομικές ανάσες από ΕΣΠΑ καιΣΔΙΤ πιστεύετε ότι έχουν καθυστερήσει; Ο ίδιος πρόσφατα μιλήσατε για «ανάσεςανάπτυξης». Ποια είναι η θέση της ΝΔ στο θέμα αυτό και τι προτείνετε ;

Βεβαίως, η δρομολόγηση του ΕΣΠΑ είναι ζωτικής σημασίας. Νομίζω ότι ηκυβέρνηση αρχίζει να κινείται στην κατεύθυνση αυτή. Τα ΣΔΙΤ πρέπει ναπροχωρήσουν ιδιαίτερα σε τομείς όπου το Δημόσιο συμμετέχει με ακίνητη περιουσίακαι ο ιδιωτικός τομέας βάζει τα κεφάλαια. Όσον αφορά στις ανάσες ανάπτυξης, θασας έλεγα ότι πρέπει άμεσα να ξεκινήσουν ορισμένα έργα που είχε δρομολογήσει ηπροηγούμενη κυβέρνηση. Τέτοια είναι τα προγράμματα «οπτική ίνα στο σπίτι»,«πράσινη επιχείρηση», «μετεγκατάσταση», «εξελίσσομαι», «διαπιστευθείτε» και«πρωτοτυπώ». Επίσης απαιτούνται, όπως προανέφερα, μέτρα για την οικοδομή όπωςείναι η επιχορήγηση επιτοκίου στεγαστικών δανείων, οι μαζικές αγορές από τονΟΕΚ ολοκληρωμένων και ημιτελών απούλητων κατοικιών και η προώθηση τουπρογράμματος για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων. Δεν βλέπω επίσης τολόγο για τον οποίο δεν ισχύει από την 31η Ιανουαρίου ο επενδυτικόςνόμος, ο οποίος ήταν κατά γενική ομολογία καλός. Τέλος, πρέπει να προωθηθεί καιτο σχέδιο νόμου της προηγούμενης κυβέρνησης για τα επιχειρηματικά πάρκα.

5.      Υπάρχουν ακόμα προοπτικές ανάπτυξηςπρος όμορες αγορές όπως αυτές των Βαλκανίων ;

Η κατάσταση στις γειτονικές χώρες είναι και αυτή προβληματική. Η οικονομικήκρίση πέρασε και από αυτές και μείωσε δραματικά την αγοραστική δύναμη τωνπολιτών. Αν αναλογισθούμε, μάλιστα, ότι η παρουσία των ελληνικών επιχειρήσεωνείναι κυρίως εμπορική, κατασκευαστική, αλλά και στον κλάδο των υπηρεσιών,κατανοείτε εύκολα ότι το πρόβλημα είναι αρκετά μεγάλο. Βέβαια, αποτελούν μίααγορά, η οποία αργά ή γρήγορα θα είναι ενιαία. Πιστεύω ότι η ελληνική οικονομίαθα βρει σε λίγα χρόνια τον βηματισμό της, ενώ ταυτόχρονα ορισμένες, όχι μόνομεγάλες, αλλά και μικρομεσαίες, υγιείς και εξωστρεφείς ελληνικές επιχειρήσεις,θα έχουν σημαντική παρουσία στα Βαλκάνια.

Τέλος, ανήκω σ’ αυτούς που πιστεύουν ότι η παρουσία στα Βαλκάνια πρέπει ναστηριχθεί από την ελληνική πολιτεία. Οι φωνές περί του αντιθέτου, οι οποίεςβλέπουν ότι ένα, όχι μεγάλο, τμήμα της μεταποιητικής δραστηριότητας της Β.Ελλάδας έχει μεταφερθεί εκεί, δεν γνωρίζουν κατά κανόνα ότι η παρουσία μαςεκεί, όπως προανέφερα υπάρχει και σε πολλούς άλλους τομείς με πολλαπλά οφέληγια την ελληνική οικονομία.

Βέβαια, η προσπάθεια για τη συνέχιση της λειτουργίας των μεταποιητικών μαςεπιχειρήσεων εντός των συνόρων, πρέπει να είναι συνεχής με στοχευμένες δράσειςκαι μέτρα.

6.      Έχετε ορισθεί αναπληρωτής γραμματέας παραγωγικών τομέων της Νέας Δημοκρατίας. Ποιεςείναι οι σχέσεις επιχειρείν και πολιτικής ; Πολλοί ισχυρίζονται ότι αυτή είναιη γέννηση της διαπλοκής.

Ανέκαθεν πίστευα ότι η σχέση επιχειρηματικότητας και πολιτικής βλάπτει κατάκανόνα την επιχειρηματικότητα. Στη Θεσσαλονίκη, υπάρχουν αρκετά παραδείγματαεταιριών που βάσισαν την ανάπτυξή τους στη λεγόμενη διαπλοκή και οι οποίες δενυπάρχουν σήμερα, διότι οι επιχειρηματίες δεν φρόντισαν να τις καταστήσουνπραγματικά ανταγωνιστικές.

Όσον αφορά τώρα τη θέση μου στη Νέα Δημοκρατία, να ξεκαθαρίσω ότι ο τομέαςμου αφορά όλους τους εργοδότες και τους αυτοεργοδοτούμενους. Περιλαμβάνει,λοιπόν, πάρα πολλές διαστρωματώσεις επιχειρηματικότητας. Στόχος του τομέα είναινα αποτελέσει ιμάντα μεταφοράς απόψεων και θέσεων των παραγωγικών τάξεων προςτο κόμμα, αλλά ταυτόχρονα και το αντίστροφο. Είναι απαραίτητη λοιπόν η ύπαρξήτου, ειδικά σήμερα που τα κόμματα πρέπει να ανοίξουν τις πόρτες τους στηνκοινωνία και να συμβάλουν στην αναβάθμιση της πολιτικής. Πού βλέπετε σε όλααυτά τη διαπλοκή;

7.      Υπάρχουν νέες θέσεις της ΝΔ για τηνδιαφάνεια στις αναθέσεις ;  Η ανοιχτή διαβούλευση και η ηλεκτρονικήδιακυβέρνηση που πράττουν στο ΠΑΣΟΚ θα έχει αποτελέσματα στην καταπολέμηση τηςδιαφθοράς ;

Η διαφάνεια στις αναθέσεις είναι προφανώς ζητούμενο σήμερα για το ελληνικόδημόσιο. Οπωσδήποτε, οι δυνατότητες που μας δίνει η τεχνολογία μπορεί νασυμβάλουν στην κατεύθυνση αυτή.

Η ανοιχτή διαβούλευση και ηλεκτρονική διακυβέρνηση θα κριθούν στην πορεία.

Να μην ξεχνούμε ότι οι καλές προθέσεις είναι πάντοτε αναγκαίες, αλλά απόμόνες τους δεν αρκούν.

Συνέντευξη: Εφημερίδα ΚΕΝΤΡΙ (13-03-2010)