Δηλώσατε πρόσφατα ότι «ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης τα τελευταία χρόνια, γιατίείναι πολλά χρόνια στην τοπική αυτοδιοίκηση, για έναν περίεργο λόγο είναι πίσωπάντα από προσπάθειες, οι οποίες αναβάλλουν ή ακυρώνουν έργα στην πόλη». Βαριάκουβέντα. Ποιος ο λόγος; Μήπως προετοιμάζεστε για αναμέτρηση μαζί του λόγωεκλογών, στην πόλη ή  τη χώρα;

Κύριε Δεμερτζή, συμπορεύτηκα για πολλά χρόνια με τις παραγωγικές δυνάμειςτης πόλης ως επαγγελματίας μηχανικός και αυτό συνεχίζω να κάνω από τη νέα μουθέση, αυτή του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Έργων. Πιστεύω, λοιπόν ότι με τιςθέσεις, τις οποίες εκφράζω στην αντιπαράθεσή μου με το δήμαρχο, ταυτίζομαι μεένα σημαντικό μέρος αυτών των δυνάμεων, οι οποίες επιθυμούν να προχωρήσουν ταέργα στην πόλη. Η Θεσσαλονίκη για να αναπτυχθεί χρειάζεται υποδομές καιπροσωπικά παλεύω με όλες μου τις δυνάμεις να τα καταφέρει.

Η συζήτηση, η οποία έχει ανοίξει για τα «δημοτικά» με τιμά ιδιαίτερα, δενείναι όμως επί του παρόντος και σίγουρα δεν την «ανοίγω» εγώ.

 

Έχετε εξαγγείλει  τηνδημοπράτηση και συμβασιοποίηση 81 συγχρηματοδοτούμενων δημοσίων έργων, ύψους2,4 δις ευρώ,  μέσα στους πρώτους μήνες του έτους. Ποια είναι τααποτελέσματα και τι περιμένουμε σε αυτό τον τομέα; Υπάρχουν έργα που είναιέτοιμα να εγκαινιαστούν μέσα στους επόμενους μήνες;

Σήμερα 13 έργαπροϋπολογισμού 1,2 δις ευρώ έχουν ήδη συμβασιοποιηθεί, 22 έργα προϋπολογισμού850 εκατομμυρίων ευρώ έχουν επίσης δημοπρατηθεί, ενώ προς δημοπράτηση βαίνουντα υπόλοιπα 46 έργα, προϋπολογισμού 370 εκατομμυρίων ευρώ, μεταξύ των οποίωνυπάρχουν πολλά σχολεία. Ανάμεσα στα προηγούμενα εντάσσονται η επέκταση τουμετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά, το τραμ του Πειραιά και η αναβάθμιση τηςεσωτερικής περιφερειακής στη Θεσσαλονίκη.

Είμαστε επίσης έτοιμοινα παραδώσουμε τους επόμενους μήνες μεταξύ άλλων τον κάθετο άξονα της ΕγνατίαςΟδού, Κομοτηνή-Νυμφαία-ελληνοβουλγαρικά σύνορα, το τμήμα Λεύκτρο- Πελλάνα στονάξονα προς Σπάρτη, τη δεύτερη φάση του λιμανιού της Ηγουμενίτσας, την παράκαμψηστο τμήμα ʼρτας -Φιλιππιάδας, το τμήμα Καρτέρι -Πάργα στον άξοναΠρέβεζας-Ηγουμενίτσας.

 

Για τα δύο (Ε-65 καιΙόνια Οδός)  από τα τέσσερα εξακολουθούν να υπάρχουν εκκρεμότητεςχρηματοδότησης, ενώ και για τα τέσσερα μεγάλα οδικά έργα με συμβάσειςπαραχώρησης γίνονται μεν προετοιμασίες αλλά αναμένεται η επανεκκίνηση εργασιών.Τι προβλέπουν οι νεότεροι σχεδιασμοί;  Ποια τμήματα περικόπτονται απότο τεχνικό αντικείμενο των μεγάλων οδικών έργων; Πότε θα γίνουν;

Ο αρχικός σχεδιασμόςυλοποιείται. Τα δύο έργα της Ολυμπίας Οδού και του άξονα Μαλιακός-Κλειδίεκτελούνται, αλλά είναι λογικό μετά από μια μεγάλη φάση ακινησίας νααπαιτούνται ορισμένοι μήνες, ώστε να έχουμε πλήρη επανεκκίνηση.

Για τους δύο υπόλοιπουςάξονες αναμένουμε την επιτυχή κατάληξη των συζητήσεων παραχωρησιούχων καιτραπεζών, ώστε και εκεί να έχουμε επανεκκίνηση. Τονίζω επίσης ότι δεν έχουμεπερικοπή αντικειμένου, αλλά μετάθεση τμημάτων στο επόμενο χρηματοδοτικόπλαίσιο. Πρόκειται για τα τμήματα Πάτρα-Πύργος, Λαμία-Ξυνιάδα καιΤρίκαλα-Εγνατία.

 

Για το μετρόΘεσσαλονίκης υπάρχει χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του κύριου έργου και τωνεπεκτάσεων; Μετά την αλλαγή στο σχήμα της αναδόχου κοινοπραξίας τι γίνεται μετις  εργολαβικές διεκδικήσεων για το κύριο έργο; Θα έχουμε μετακίνησητου μετροπόντικα και γιατί;

Οιεργασίες στη βασική γραμμή του Μετρό Θεσσαλονίκης έχουν επιταχυνθεί και θαεπιταχύνονται σταδιακά έως το Σεπτέμβριο. Ήδη, έχουμε παραδώσει όλους του σταθμούςεκτός από τη Βούλγαρη και ο ανάδοχοςεκτελεί εργασίες και στους σταθμούς Παπάφη και Πατρικίου. Αρκεί να σας αναφέρωότι σε σχέση με το Μάιο στο έργο απασχολούνται σήμερα επιπλέον 200 εργαζόμενοι.Παράλληλα, καταβάλλεται προσπάθεια ώστε οι μετροπόντικες να μεταφερθούνστην Νέα Ελβετία και να κάνουν την αντίθετη πορεία.Μπορώ, λοιπόν να πω ότι είμαστε πλέον σε μια πολύ καλύτερη φάση, γιατί είναιγνωστό ότι παραλάβαμε ένα έργο ημιθανές και επιλύουμε καθημερινά προβλήματα γιατην «ανάστασή» του.

Ηεπιτάχυνση της υλοποίησης του έργου είναι αποτέλεσμα μιας συντονισμένης καιεντατικής προσπάθειας, που καταβάλλεται σε διαφορετικά επίπεδα όλο το τελευταίοδιάστημα. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται τόσο η αλλαγή στη διοίκηση της αναδόχουκοινοπραξίας, όσο και η θέσπιση νομοθετικά, δυνατότητας διαιτησίας για τηνεξέταση των διαφόρων αιτημάτων της.

Πληντου βασικού έργου, πρόοδος έχει σημειωθεί και στον τομέα τωνεπεκτάσεων. Έχει υπογραφεί η σύμβαση για την επέκταση προς την Καλαμαριά πριν λίγεςμέρες και η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ ετοιμάζει τα τεύχη δημοπράτησης για την επέκτασηπρος Σταυρούπολη, ενώ γίνονται οι πρόδρομες γεωτεχνικές εργασίες για τη γραμμήπρος Αμπελόκηπους-Εύοσμο. Η γραμμή προς Σταυρούπολη μπορεί να ενταχθεί στοεπόμενο ευ