0

Γ. Σαδανά: «Το τις πταίει ταλανίζει την ελληνικήδημόσια ζωή τους τελευταίους δυο αιώνες. Ωστόσο επανέρχεται με μια επικαιρότηταπου φαντάζει τρομακτική κύριε Σιμόπουλε».

 

 

 

Στράτος Σιμόπουλος: «Έχετε δίκαιο. Νομίζω ότι σιγά-σιγά γίνεται απολύτως αποδεκτό από όλους ότι το ελληνικό πολιτικόσύστημα, όπως είναι διαρθρωμένο από το 1981 και μετά, έχει την κύρια ευθύνη γι’αυτή την κατάσταση. Λειτούργησε, θα έλεγα, με τη λογική πως το κόμμα έρχεταιστην κυβέρνηση, δανείζεται ως κράτος, σπαταλά ανεξέλεγκτα και αφού πλουτίσουνορισμένα στελέχη μοιράζει τμήμα δανεικών με πελατειακή νοοτροπία. Με αυτόντρόπο δημιουργεί οπαδούς τους οποίους χρησιμοποιεί μετά για να συντηρηθεί στηνεξουσία».

 

Γ. Σαδανά: «Εγώ θα τους έλεγα στρατούς. Ναξεκινήσουμε τότε από την κατακλείδα του άρθρου σας όπου θυμάστε μια φράση τουΈμερσον που λέει ότι «χωρίς φιλοδοξία  δεν ξεκινά τίποτε, χωρίς δουλειάδεν τελειώνει τίποτε». Οι ακροατές μας όμως καταγράφουν την τελευταία 30ετίαμόνο φιλοδοξία από πλευράς του πολιτικού προσωπικού και όχι δουλειά».

 

Στράτος Σιμόπουλος: «Νομίζω ότι αυτό που λέτε είναιαρκετά απόλυτο, αλλά σε ένα μεγάλο βαθμό, ισχύει. Εκείνο που μετράει όμως είναιτο αποτέλεσμα που στην περίπτωση αυτή είναι η βελτίωση της θέσης των πολιτών.Εφόσον αυτό δεν επιτυγχάνεται, σημαίνει ότι πραγματικά περίσσεψαν οι φιλοδοξίεςκαι όχι τα αποτελέσματα».

 

Γ. Σαδανά: «Τα αποτελέσματα όμως πρέπει να είναιαπτά, ορατά και μάλιστα σε χρόνους που φαντάζουν αστρονομικοί. Οι ταχύτητεςπρέπει να είναι ιλλιγιώδεις και να υπάρχει το καλύτερο πολιτικό πεδίο ώστε νασυντελεστεί μια μεταρρυθμιστική επανάσταση. Η ΝΔ θα συντελέσει σε αυτήν τηνπροσπάθεια;»

 

Στράτος Σιμόπουλος: «Εδώ και 1,5 χρόνο είναι η πρώτηφορά που κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης προχωρά πραγματικά στην κατάθεσησυγκεκριμένων προτάσεων. Επίσης θέλω να θυμίσω ότι η ΝΔ έχει στηρίξει αρκετάκυβερνητικά νομοσχέδια τα οποία περιλάμβαναν διαρθρωτικές αλλαγές τις οποίεςείχε ανάγκη η ελληνική κοινωνία.

 

Ναι, η ΝΔ μπορεί να πορευτεί σε αυτήν την κατεύθυνση. Βέβαια εμείςδιαφωνούμε στο μίγμα της οικονομικής πολιτικής.

 

Θα ήθελα να επισημάνω όμως κάτι. Οι διαρθρωτικές αλλαγές δεν πρέπει να έχουν«θύματα» διότι όταν δεν μας αφορούν είμαστε όλοι αναφανδόν υπέρ τους. Πρέπει ναυπάρχει ένα μεταβατικό στάδιο. Θα ήταν χρήσιμο να θυμόμαστε όλοι ότι οιΚομμουνιστές στην πρώην Σοβιετική Ένωση και στην Ανατολική Ευρώπη, πριν απόαρκετά χρόνια, στην προσπάθεια να οικοδομήσουν τον Σοσιαλισμό κατέστρεψαν κάποιεςγενιές.

 

ʼρα, οι διαρθρωτικές αλλαγές πρέπει να γίνουν με στόχευση, με σχέδιο και ναυπάρχει μεταβατικό στάδιο. Όχι άναρχα».

 

Γ. Σαδανά: «Η απελευθέρωση των κλειστών επαγγελμάτωννομίζω ότι είναι αναμφίβολα μια διαρθρωτική αλλαγή. Η ΝΔ στηρίζει την απελευθέρωσητων κλειστών επαγγελμάτων και συγκεκριμένα στο πεδίο της απελευθέρωσης τωνιδιοκτησιών των ταξί που έχει αφορμή αντιπαράθεσης τις τελευταίες ημέρες;»

 

Στράτος Σιμόπουλος: «Η παραπάνω τοποθέτηση μου αφοράκαι το συγκεκριμένο θέμα. Θεωρώ ότι πρέπει να ανοίξουν τα κλειστά επαγγέλματα.Πρέπει να ανοίξουν όμως με σχέδιο, με κριτήρια και με μεταβατική περίοδο, ώστεπραγματικά οι χιλιάδες άνθρωποι τους οποίους αφορά να μπορέσουν να ρυθμίσουν μεένα διαφορετικό τρόπο τη ζωή τους.

 

Δεν μπορεί με το έτσι θέλω, εδώ και τώρα, να προχωρούμε άναρχα.

 

Επίσης εγώ πιστεύω ότι το κύριο πρόβλημα σήμερα της ελληνικής οικονομίαςείναι η ύφεση, αποτέλεσμα των κυβερνητικών επιλογών που συνοδεύουν το Μνημόνιοκαι το Μεσοπρόθεσμο.

 

Κυρίως, βέβαια, η φορολογική πολιτική. Δεν είναι τα κλειστά επαγγέλματα τοκύριο πρόβλημα, τα οποία, για να μην παρεξηγηθώ, τονίζω ότι πρέπει ναανοίξουν».

 

Γ. Σαδανά: «Κύριε Σιμόπουλε στο άρθρο σας επισημαίνετε ότιαυτόματα προκύπτει ανάγκη για αλλαγές που θα δρομολογηθούν  είτε από τηβάση των κομμάτων, που είναι κατανοητό, είτε από τους ανένταχτούς πολίτες, είτεαπό την κορυφή με