Από τηνεπόμενη άνοιξη και μέχρι το Δεκέμβριο του 2013 θα ξεκινήσουν οι κατασκευαστικέςεργασίες στους μεγάλους οδικούς άξονες (Ολυμπία Οδός, Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου,Ε65, Ιονία Οδός) που παραμένουν «παγωμένοι» τους τελευταίους 15 μήνες. 

Σε συνέντευξή του στο CapitalTV και τον Δημήτρη Δελεβέγκο ο Γενικός ΓραμματέαςΔημοσίων Έργων Στράτος Σιμόπουλος αναφέρεται στην πορεία των διαπραγματεύσεωνμεταξύ Δημοσίου, εταιρειών και τραπεζών για την απεμπλοκή των μεγάλωνέργων. 

Προαναγγέλλει επίσης, την διαμόρφωση μίας εθνικής πολιτικής εξορθολογισμού τωνδιοδίων, η οποία θα υιοθετηθεί σε συνδυασμό με την εφαρμογή του ηλεκτρονικούσυστήματος των κομίστρων διέλευσης.

Σχετικά με το Μετρό Θεσσαλονίκης, ο κ.Σιμόπουλος  σημειώνει ότι τουπουργείο Υποδομών υλοποιεί τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε το πρόβλημαρευστότητας που αντιμετωπίζει η ΑΕΓΕΚ να μην προκαλέσει την αναστολή τωνκατασκευαστικών εργασιών. Ωστόσο, διευκρινίζει ότι ο κίνδυνος εμπλοκής του έργου,λόγω ενδεχόμενης επιδείνωσης των προβλημάτων της αναδόχου κοινοπραξίας, δεν θαμπορούσε να είναι απόλυτα διαχειρίσμος. 

Αναφορικά με την υλοποίηση των κάθετων αξόνων της Εγνατίας Οδού,  ο κ.Σιμόπουλος επισημαίνει ότι υπάρχουν προβλήματα στα οποία επιχειρείται να δοθείλύση <w_LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"