Συνέντευξηστο ypodomes.com έδωσε ο Στράτος Σιμόπουλος, Γενικός ΓραμματέαςΔημοσίων Έργων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Υποδομών. Ο κος Σιμόπουλος απάντησεσε κρίσιμες ερωτήσεις που αφορούν τα μεγάλα έργα υποδομής της χώρας.

Για το Μετρό Θεσσαλονίκης είπε πως ομαλοποιείται σταδιακά η κρίση που είχεπαρουσιαστεί τους τελευταίους μήνες ενώ μίλησε για τα έργα στουςΑυτοκινητόδρομους και την επαναδημοπράτηση του Νέου Αεροδρομίου στο ΚαστέλιΗρακλείου. Παρακάτω παρουσιάζεται όλη η συνέντευξη του Στράτου Σιμόπουλου στοypodomes.com

Σε τι κατάσταση παραλάβατε τα δημόσια έργα όταν αναλάβατε καθήκοντα; Τιεντύπωση σας δόθηκε;
«Είναι γεγονός ότι τα περισσότερα έργα ήταν παγωμένα με κύρια αιτίατην έλλειψη πιστώσεων τόσο από την πλευρά του δημοσίου όσο και από αυτή τωντραπεζών. Υπήρχαν βέβαια περιπτώσεις έργων που εξελίσσοντο πολύ αργά, κυρίωςλόγω γραφειοκρατικών προβλημάτων, καθυστερήσεων των αρχαιολογικών ανασκαφώνκλπ. Μια άλλη αιτία ήταν η αδυναμία ή η άρνηση, πολλές φορές, των προηγούμενωνπολιτικών ηγεσιών του Υπουργείου να λάβουν αποφάσεις με πολιτικό κόστος».

Σήμερα πως θα χαρακτηρίζατε την κατάσταση στα έργα και τι χρονικό περιθώριοθα δίνατε προκειμένου να ομαλοποιηθεί η σημερινή εικόνα;
 «Σήμερα προσπαθούμε με συντονισμένες ενέργειες όλης τηςκυβέρνησης να επεμβαίνουμε καθημερινά στα σημεία που υπάρχουν καθυστερήσεις καινα ξεπερνούμε τα εμπόδια. Ήδη έργα, όπως το πέταλο του Μαλλιακού και τμήματατου έργου Κομοτηνή – Νυμφαίο εκτελούνται, ενώ δίνουμε μέτωπο εργασίας στηνκοινοπραξία, η οποία έχει αναλάβει το Μετρό Θεσσαλονίκης. Με τον τρόπο αυτόπιστεύω ότι μετά από έξι μήνες θα αρχίσει να ομαλοποιείται η εικόνα».

Σε τι σημείο έχει φτάσει η διαπραγμάτευση για τους 4 «παγωμένους»αυτοκινητόδρομους; Πότε βλέπετε χρονικά να έχουμε α. οριστική συμφωνία β.κύρωση από τη Βουλή και γ. υπογραφή νέων συμβάσεων και επανεκκίνηση των έργων;Στις νέες συμβάσεις θα προβλέπεται μείωση των τελών στα διόδια και αν ναι σε τιποσοστό το τοποθετείτε; Θα υπάρξει κούρεμα σε τμήματα αυτοκινητόδρομων; Και γιανα γίνω πιο σαφής μιλώ για το τμήμα Πύργος-Τσακώνα της Ολυμπίας Οδού καιΚαλαμπάκα-Εγνατία της Κεντρικής Οδού Ε65.
 «Για τους αυτοκινητοδρόμους των παραχωρήσεων δεν μπορώ να πωπολλά, καθώς οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε ένα κρίσιμο σημείο. ʼλλωστε, τοθέμα το χειρίζεται εκ μέρους του δημοσίου ο ειδικός διαπραγματευτής κ.ΕυθύμιοςΒιδάλης. Πιστεύω ότι τελικά θα βρεθεί λύση και τα μεγάλα έργα θαξαναξεκινήσουν».

Τι θα γίνει με το Μετρό Θεσσαλονίκης; Σύμφωνα με το αρχικό χρονοδιάγραμμα σελίγες μέρες το Μετρό θα λειτουργούσε ενώ σήμερα οι αριθμοί μιλούν για συνολικήπρόοδο μόλις στο 25% του έργου. Τι ενέργειες προωθείτε;
 « Όπως είπα και πριν, με συντονισμένες ενέργειες δίνουμεμέτωπο στην ανάδοχο κοινοπραξία (σταθμοί Παπάφη, Νέας Ελβετίας κλπ) καιπεριμένουμε από αυτή άμεση ανταπόκριση. Ταυτόχρονα, προωθούμε νομοθετικέςρυθμίσεις για αύξηση της προκαταβολής σε 10% και την υιοθέτηση του «φιλικούδιακανονισμού» που θα επιτρέψει την διευθέτηση των διαφορών χωρίς την προσφυγήστα δικαστήρια».

Υπάρχει η πληροφορία ότι στο καλύτερο σενάριο το Μετρό Θεσσαλονίκης πάει γιατο 2018. Ποια είναι η εκτίμηση του Υπουργείου;
 «Όπως έχω ανακοινώσει, σε λίγες εβδομάδες θα είμαι έτοιμος ναμιλήσω για το νέο χρονοδιάγραμμα».

Πότε να περιμένουμε τα νέα για τον ανάδοχο στην επέκταση του ΜετρόΘεσσαλονίκης προς Καλαμαριά; Πότε πιστεύετε πως θα έχουμε εκκίνηση του έργου;
«Εντός του έτους θα έχουμε ανάδοχο. Οι εργασίες θα αρχίσουν τοδεύτερο εξάμηνο του 2012. Εν πάση περιπτώσει, το έργο αυτό συνδέεται και με τηνκύρια γραμμή».

Τέλος Οκτωβρίου και αρχές Νοεμβρίου έχουμε την εκκίνηση της δημοπράτησης τωννέων έργων παραχώρησης (Ζεύξη Σαλαμίνας και Λευκάδας και οδικός άξοναςΕλευσίνα-Θήβα-Υλίκη). Υπάρχει περίπτωση να έχουμε νέα παράταση;
 «Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει απόφαση για αναβολή τηςδημοπράτησης των νέων έργων παραχώρησης».

Αυτά τα έργα θα διεξαχθούν με ένα νέο σύστημα δημοπράτησης καθώς θα υπάρξειδιαβούλευση που θα συμμετάσχουν και οι ενδιαφερόμενες εταιρείες. Ποια είναι ηγνώμη σας;
«Ο Ανταγωνιστικός Διάλογος που προβλέπεται, θα εφαρμοστεί σεπεριπτώσεις περίπλοκων συμβάσεων όπου οι Αναθέτουσες Αρχές δεν μπορούν εξαρχήςνα προβλέψουν εάν και υπό ποιους όρους οι επιχειρηματίες – επενδυτές είναιδιατεθειμένοι να αναλάβουν τους κινδύνους οι οποίοι προκύπτουν από μία σύμβασηπαραχώρησης».

«Επιπλέον, το κριτήριο της πολυπλοκότητας συντρέχει κατ’ εξοχήν στιςσυμβάσεις συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, και η χρήση τουΑνταγωνιστικού Διαλόγου προκρίνεται ως η πλέον κατάλληλη διαδικασίαανάθεσης».

«Ο Ανταγωνιστικός Διάλογος συνδυάζοντας στοιχείακλειστής/ανοικτής διαδικασίας και διαδικασίας με διαπραγμάτευση δίνει τηνδυνατότητα στην Αναθέτουσα Αρχή να συνδιαμορφώσει με τους υποψηφίους αναδόχουςκαι τελικά να επιλέξει μία πρόταση η οποία θα ανταποκρίνεται κατά το μέγιστοδυνατό στις ανάγκες και τις απαιτήσεις της πάντα μέσα σε ένα πλαίσιο επαρκούςανταγωνισμού».

Θα επαναδημοπρατηθεί σύντομα το Αεροδρόμιο στο Καστέλι Ηρακλείου; Αν ναιπότε θα έχουμε σαφή ημερομηνία; Το έργο θα είναι μικρότερο από την αρχικήδημοπράτηση για να είναι περισσότερο ελκυστικό στους υποψήφιους επενδυτές καιαν ναι τι θα αφαιρεθεί;
 «Το αεροδρόμιο στο Καστέλι Ηρακλείου θα δημοπρατηθεί εντόςτου 2012, είτε μέσω ένταξής του σε ομάδα περιφερειακών αεροδρομίων είτε μέσωξεχωριστού διαγωνισμού. Για το έργο προτείνεται η μείωση του διαδρόμουπροσαπογειώσεων και του τροχοδρόμου από 3.800 σε 3.200 μέτρα καθώς και μιασειρά άλλων τεχνικών και χρηματοοικονομικών αλλαγών στον διαγωνισμό, ώστε νακαταστεί το έργo χρηματοδοτήσιμο από ιδιωτικά κεφάλαια».

Ποια άλλα νέα μεγάλα έργα να περιμένουμε το επόμενο διάστημα;
 «Η ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου, η επέκταση του ΜετρόΘεσσαλονίκης προς Καλαμαριά, η αναβάθμιση των κόμβων της Δυτικής Περιφερειακήςστην Θεσσαλονίκη, τα Αεροδρόμια στο Καστέλι και στα Χανιά είναι ένας μικρόςενδεικτικός κατάλογος έργων».

Τι γνώμη έχετε για το ypodomes.com;
 «Πιστεύω ότι η πληροφόρηση που παρέχεται είναι πολύ χρήσιμη,τόσο για όσους εμπλέκονται επαγγελματικά με το χώρο των υποδομών, όσο και μετους πιθανούς χρήστες αυτών».

Ποιο μήνυμα θα στέλνατε στους αναγνώστες του ypodomes.com;
 «Ότι στο Υπουργείο Υποδομών η πολιτική ηγεσία καισυγκεκριμένα ο Υπουργός κ. Χατζηδάκης, ο Αναπληρωτής Υπουργός κ. Καλογιάννηςκαι προσωπικά εγώ παίρνουμε γρήγορες αποφάσεις και λύνουμε προβλήματα». Μετον τρόπο αυτό πιστεύω ότι το τοπίο στον χώρο των Δημοσίων Έργων σε ένα χρόνο,θα είναι πολύ καλύτερο, στη χώρα μας.

Normal 0 false false false EL X-NONE X-NONE <m_brkBin m: