Με σύνθημα «Εξάγουμε περισσότερη Ελλάδα σε 52 χώρες, μέσω 74 ιταλικώνεμπορικών επιμελητηρίων σ’ ολόκληρο τον κόσμο»,τo Ελληνο-Ιταλικό Επιμελητήριοτης Αθήνας αναλαμβάνει εθνική πρωτοβουλία με στόχο την ενίσχυση τηςεξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων, μέσα από συγκεκριμένες και στοχευμένεςδράσεις.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η περαιτέρω ενίσχυση των ελληνικών εξαγωγών, ηδημιουργία στοχευμένων θεματικών εκδηλώσεων και υποστηρικτικών δράσεων, ησυνεχής επαγγελματική επιμόρφωση του στελεχιακού δυναμικού της χώρας μας, καθώςκαι η προώθηση συγκεκριμένων πιστοποιήσεων και εργαλείων management. Οισυνεργαζόμενοι φορείς προσδοκούν να συμβάλλουν στη μεγάλη προσπάθεια εξόδου τηςχώρας από την κρίση και ταυτόχρονα να μεταφέρουν στις ελληνικές επιχειρήσειςτην τεχνογνωσία  που είναι απαραίτητη για την εξαγωγή ελληνικών προϊόντωνκαι υπηρεσιών.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης υπογράφηκε σχετικό μνημόνιο συνεργασίας τουΕλληνο-Ιταλικού Επιμελητηρίου με έδρα την Αθήνα με θεσμικούς φορείς,  μεεστίαση στους παρακάτω τομείς:

-Κοινές θέσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της ελληνικής οικονομίας
-Ευρωπαϊκά και Εθνικά Προγράμματα
-Εκδηλώσεις
-Επιμόρφωση
-Ενίσχυση Εξωστρέφειας
-Προώθηση της Μεσογειακής διατροφής, κάνοντας χρήση του επιτυχημένου ιταλικούμοντέλου
-Πιστοποιήσεις – Εργαλεία Management
-Γραφείο Ελληνο-Ιταλικής Επιχειρηματικότητας

<w_LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Nam