ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΗΣ PHARMA POINT (13-10-2012)

Τι ζητάει η αλεπού στο παζάρι θα σκέφτεται κάποιος ο οποίος δεν γνωρίζει, ότι παντρεμένος με φαρμακοποιό, εδώ και 30 χρόνια, έχω ιδία αντίληψη για τις προσπάθειες, τις ανασφάλειες και τους καημούς των φαρμακοποιών.

Σήμερα λειτουργούν σε ένα επαγγελματικό περιβάλλον πολύ δύσκολο, όχι μόνο λόγω της ύφεσης, αλλά κυρίως επειδή το φάρμακο, έχει στοχοποιηθεί ως η κύρια αιτία των ελλειμμάτων του Ελληνικού κράτους από συστάσεως του.

Αυτή τη νοοτροπία πρέπει να αντιπαλέψουμε και ταυτόχρονα να βάλουμε φραγμούς στις ορέξεις των εξωχώριων κυρίως συμφερόντων να κυριαρχήσουν στην αγορά φαρμάκων, εις βάροςτων χιλιάδων ελλήνων φαρμακοποιών.

Θα μπορούσα βέβαια, πολύ απλά να διαβεβαιώσω ότι σε οποιαδήποτε θέση ευθύνης και αν βρίσκομαι θα στηρίζω τον κλάδο.

Δεν θα το κάνω όμως διότι: Μας έφτασαν στο σημείο αυτό:

Οι πολιτικοί που αβασάνιστα υποσχόταν οτιδήποτε.

Όσοι σχεδίαζαν ή ονειρευόταν αλλά βρισκόταν σε πλήρη αδυναμία να υλοποιήσουν οτιδήποτε και τέλος,

Όσοι θεωρούσαν ότι η πολιτική απαιτεί πολύ επικοινωνία και καθόλου πράξη και αποτέλεσμα.

Σας ευχαριστώ.

<w_LsdException Lock