81 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΣΥΡΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ. (Στις 17-03-2024)

Πορεία μνήμης για την συμπλήρωση των 81 χρόνων από την αναχώρηση του πρώτου συρμού με τους Έλληνες Εβραίους της Θεσσαλονίκης προς τα στρατόπεδα συγκέντρωσης.
Αν δεν γινόταν το ολοκαύτωμα η Θεσσαλονίκη θα ήταν σήμερα μία παγκόσμια μητρόπολη.