Άτυχοι Χανιώτες με την κυβέρνηση σε αποδρομή

Μετά τη δήλωση του κ.Σπίρτζη ,ότι ο πρωθυπουργός έδωσε εντολή να αντιμετωπιστούν άμεσα οι επιπτώσεις της κακοκαιρίας στα Χανιά, λογικά ερωτώ:
α.Ακόμη και τώρα εν μέσω φυσικής καταστροφής θέλουν να προβάλουν την εικόνα του αποφασιστικού ηγέτη; Δεν έβαλαν μυαλό από τα παθήματα στη Μάντρα και στο Μάτι;
β.χρειάζεται πρωθυπουργική εντολή για να γίνουν τα αυτονόητα; Χωρίς αυτήν δεν έπρεπε να κινητοποιηθούν άμεσα τα εμπλεκόμενα υπουργεία;
Προσωπικά πιστεύω ότι οι άνθρωποι στα Χανιά είναι διπλά άτυχοι. Τους κτύπησε η κακοκαιρία και παράλληλα η κυβέρνηση δεν είναι μόνο ανίκανη, αλλά και σε αποδρομή.
Μόνη λύση η χρησιμοποίηση των δυνατοτήτων του στρατού, η ύπαρξη επιτόπου κυβερνητικού συντονιστή και σε επόμενο στάδιο ο έλεγχος των γεφυρών (ο έλεγχος αυτός πρέπει να επεκταθεί σε όλη την Ελλάδα).