ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΦΡΟΥΡΩΝ TΗΣ ΦΥΛΑΚΗΣ ΔΙΑΒΑΤΩΝ ( ΣΤΙΣ 10-2-2023)

Ευλογία πήρα σήμερα διαβάζοντας τον Απόστολο στον αγιασμό του σωματείου Εξωτερικών Φρουρών της φυλακής Διαβατών.