ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Τ.Α.Π. (Στις 07-03-2023)

Υπουργική τροπολογία του υπουργείου δικαιοσύνης με τίτλο: «Αναδιάταξη περιφερειών και αποκέντρωση αρμοδιοτήτων των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, οργάνωση της τηλεματικής συνεδρίασης, μετατροπή μεταβατικών εδρών και ίδρυση δικαστικών γραφείων  τηλεματικής-Λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις του υπουργείου δικαιοσύνης», με την οποία  συμπληρώνεται και απλουστεύεται η διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης περί μη οφειλής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.).
Δείτε παρακάτω τη σχετική τροπολογία:

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12238003.pdf (hellenicparliament.gr)