ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ο κ.Σιμόπουλος δήλωσε ότι: ‘Με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχουμε ξεκινήσει μια ουσιαστική συνεργασία, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της Γενικής...

Read More