Μπορούμε πολιτικά και εκλογικά να απαντήσουμε στους ιδεοληπτικούς διεθνιστές! (Άρθρο στο «the president.gr»)

Μπορούμε πολιτικά και εκλογικά να απαντήσουμε στους ιδεοληπτικούς διεθνιστές! (Άρθρο στο «the president.gr»)

Μια μεγάλη κατάκτηση της Ευρωπαϊκής  Ένωσης  είναι η συνέχιση της ύπαρξης των εθνικών κρατών, ενώ έπαψαν να υπάρχουν σύνορα. Με...

Read More