Δ.Τ: ΠΛΗΜΜΥΡΙΣΑΝ Η ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΘΟΚΗΠΟΙ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ. Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΧΕΙ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΥΡΙΖΑ

Δ.Τ: ΠΛΗΜΜΥΡΙΣΑΝ Η ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΘΟΚΗΠΟΙ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ. Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΧΕΙ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΥΡΙΖΑ

  Θεσσαλονίκη, 20-09-2019 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ   ΠΛΗΜΜΥΡΙΣΑΝ Η ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΘΟΚΗΠΟΙ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ. Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΧΕΙ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΗΣ...

Read More