ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

Είναι καλό να θυμόμαστε πότε και πως χρηματοδοτήθηκαν οι έτοιμες πλέον, μελέτες για τις χερσαίες εγκαταστάσεις της θαλάσσιας συγκοινωνίας του Θερμαϊκού…
Να σημειωθεί ότι επειδή έως τον Μάρτιο του 17 δεν ήταν έτοιμες έγινε, δυστυχώς, απένταξη της χρηματοδότησης από τα Ευρωπαϊκά προγράμματα και θα πληρωθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
Ελπίζω η κυβέρνηση να μη κωλυσιεργήσει και πάλι και να εξασφαλίσει τους πόρους για την κατασκευή του έργου.