ΔΑΝΕΙΑ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ. (Στις 21-10-2022)

Σε τηλεδιάσκεψή μου με τον αρμόδιο αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών, Θόδωρο Σκυλλακάκη έγιναν γνωστά τα εξής:
Τα στεγαστικά δάνεια των Παλιννοστούντων Ομογενών που λόγω covid δεν εξυπηρετούνται, αφού και όταν καταπέσουν, μεταφέρονται στις εφορίες επειδή είναι εγγυημένα από το δημόσιο.
Ανεξάρτητα του χρόνου κατάπτωσης μπορούν να ενταχθούν στις 120 δόσεις και μάλιστα με πολύ χαμηλό επιτόκιο.
Ο σχετικός νόμος είναι ο Ν.4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών-Παροχή 2ης Ευκαιρίας».
Όσοι έχουν χαμηλά εισοδήματα μπορούν να κάνουν αίτηση ένταξης στον εξωδικαστικό μηχανισμό.