ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ.

Συνδυασμός ανάπτυξης δεξιοτήτων, καινοτομίας και ανάπτυξης της οικονομίας οι σημερινές εκδηλώσεις της Γραμματείας Επιστημονικών Φορέων της ΝΔ, της ΔΑΠ και της ΑΛΟΥΜΥΛ.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ακολουθεί ο χαιρετισμός μου στην εκδήλωση της ΔΑΠ