Δελτίο Τύπου: ΥΠΑΡΧΕΙ ΧΩΡΟΘΕΤΗΜΕΝΗ ΜΑΡΙΝΑ ΣΤΟΝ ΚΕΛΛΑΡΙΟ ΟΡΜΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΥΠΑΡΧΕΙ ΧΩΡΟΘΕΤΗΜΕΝΗ ΜΑΡΙΝΑ ΣΤΟΝ ΚΕΛΛΑΡΙΟ ΟΡΜΟ
Την προηγούμενη εβδομάδα στα ηλεκτρονικά μέσα και στο διαδίκτυο υπήρχε άρθρο του αρχιτέκτονα κ. Πρόδρομου Νικηφορίδη με αντικείμενο την ανάπλαση της θαλάσσιας ζώνης δίπλα στο Μέγαρο Μουσικής (Κελλάριος Κόλπος).
Δεν προτίθεμαι να κρίνω την πρόταση επί της ουσίας διότι στην πραγματικότητα βρίσκεται «εν κενώ».
Ο λόγος είναι απλούστατος.
Στη συγκεκριμένη περιοχή από το 2014 (ΦΕΚ 414/2014), υπάρχει πλήρως αδειοδοτημένη μαρίνα ελαφρών σκαφών, έχοντας εξασφαλίσει και όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις και των αρχαιολογικών υπηρεσιών. Η χωροθέτηση-παραχώρηση έχει γίνει στο όνομα του Ναυτικού Ομίλου Ανοικτής Θαλάσσης (ΝΟΑΘ), ο οποίος δρομολόγησε και όλες τις σχετικές ενέργειες. Να σημειώσω, μάλιστα, ότι εναντίον της συγκεκριμένης απόφασης υπήρχε προσφυγή στο ΣΤΕ από δημοτική σύμβουλο του προηγούμενου Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θεσσαλονίκης.
Η προσφυγή απορρίφθηκε και ο ΝΟΑΘ βρίσκεται σε διαδικασίες ενεργοποίησης της αδειοδότησης.
Πιστεύω ότι η παρέμβασή του κ.Νικηφορίδη δεν έχει ως πρόθεση να δημιουργηθούν κωλύματα σε μια ήδη δρομολογημένη παρέμβαση, ενώ το τμήμα που αφορά την ανάπλαση της εκτός παραχωρημένης περιοχής μπορεί να αποτελέσει έναυσμα συζητήσεων στην πόλη.
Η Θεσσαλονίκη μπορεί να γίνει κέντρο ιστιοπλοϊκού τουρισμού. Πρέπει σε λίγα χρόνια τα πανιά των ιστιοπλοϊκών σκαφών να σκεπάζουν το γαλάζιο του Θερμαϊκού.
Πισίνα σίγουρα μπορούμε να κατασκευάσουμε και σε άλλο σημείο.