Δελτίο Τύπου: Να ενημερωθεί περαιτέρω η τοπική κοινωνία από το ΤΙΤΑΝ

Συνεχίζεται η δημόσια συζήτηση για την αδειοδότηση χρησιμοποίησης από την τσιμεντοβιομηχανία ΤΙΤΑΝ στη Θεσσαλονίκη του εναλλακτικού καυσίμου RDF – SRF.
Η επιχείρηση έκανε ήδη ορισμένες κινήσεις ενημέρωσης της τοπικής κοινωνίας με δημιουργία σχετικού διαδραστικού σάιτ, εξαγγελία κατασκευής σταθμών μέτρησης ρύπων με δημόσιο έλεγχο και δέσμευση για την υλική και οργανωτική υποδομή για την ανακύκλωση στο Δήμο Παύλου Μελά.
Καλώ την επιχείρηση να προσκαλέσει στις εγκαταστάσεις της τους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων του δήμου Παύλου Μελά και να τους ενημερώσει εξαντλητικά και δια ζώσης.
Παράλληλα να διοργανώσει μια επίσκεψη σε αντίστοιχες εγκαταστάσεις στην Ευρώπη και να τους δώσει επίσης την ευκαιρία να συζητήσουν με τις εκεί τοπικές κοινωνίες.
Καλώ, τέλος, την πλευρά των εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης να ενημερωθεί σε βάθος, παίρνοντας υπόψη τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.
Μόνο έτσι μπορεί να λάβει για το θέμα την αρμόζουσα θέση προς όφελος της τοπικής κοινωνίας, χωρίς να παρασύρεται από κατ’επάγγελμα οικολογούντες και μονίμως αντιπολιτευόμενους σε κάθε επένδυση.